Záznam a prezentace z mezinárodního pitching fora Creative Innovation Lab

Zveřejnili jsme záznam a prezentaci z mezinárodního pitching fóra pro žadatele v mezioborové výzvě Creative Innovation Lab. Přihlášení účastníci na fóru prezentovali své projekty za účelem nalézt partnerské organizace a získat zpětnou vazbu. Akce proběhla v angličtině pod vedením skupiny Kanceláří Kreativní Evropa MEDIA (z Rakouska, Belgie, Chorvatska, Dánska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Portugalska, Rumunska, Ukrajiny).

Záznam ' Prezentace '
Všechny novinky