Získejte nové digitální dovednosti s Creative Skills Europe

Evropská platforma pro zaměstnanost a vzdělávání v oblasti audiovize a živých vystoupení Creative Skills Europe dlouhodobě zaměřuje svou pozornost na digitální dovednosti. Od listopadu 2020 do června 2021 pořádala sérii webinářů, v níž se zabývala jednotlivými fázemi procesu tvorby – tvorbou, produkcí a distribucí – z pohledu digitálních dovedností. Všechny tři webináře o digitálních dovednostech byly nahrány a jsou k dispozici na webových stránkách.

Na základě výzkumu realizovaného při přípravě série webinářů také vyvinula nový online nástroj pro výuku digitálních dovedností Digital Skills Learning Cards Platform. Cílem tohoto pilotního experimentálního projektu je identifikovat užitečné digitální dovednosti a nástroje a usnadnit k nim přístup umělcům a profesionálům v oblasti audiovize a živých vystoupení. Každá výuková karta představuje výzvu, které čelí kulturní a kreativní profesionálové, a nabízí digitální dovednost nebo nástroj, jak tuto výzvu řešit a překonat.

Jak se v kartách lépe orientovat?

Jak se podílet na tvorbě karet?

Všechny novinky