Zavřít

Známe podobu programu Kreativní Evropa pro další roky

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje novým sedmiletým programovým obdobím. V prosinci 2020 bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně návrhu programu. Definitivní schválení programu Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministry kultury členských států EU) se očekává v dubnu 2021S rozpočtem ve výši více než 2,4 miliardy eur bude Kreativní Evropa nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, kulturní dědictví a konkurenceschopnost, a umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet a spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit současné společenské otázky a podporovat začínající umělce. Na část MEDIA připadá 58 %, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Plný text o podobě programu, avizovaných novinkách i praktických informacích najdete zde.

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks