Zpráva EAO o přístupnosti audiovizuálního obsahu pro osoby se zdravotním postižením

Evropská audiovizuální observatoř v nové publikaci „Accessibility of audiovisual content for persons with disabilities“ zkoumá způsoby, jakými mohou mezinárodní a evropské právní předpisy i vnitrostátní opatření přispívat ke zlepšení přístupnosti audiovizuálního obsahu pro osoby se zdravotním postižením.

Zpráva, která se zabývá osobami se zdravotním postižením a jejich specifickými potřebami jako součásti publika, hledá odpovědi na otázky: Jaká technická řešení mohou být řešením k usnadnění přístupu k audiovizuálnímu obsahu osobám se zdravotním postižením? Jak jsou nastaveny zákony a směrnice na evropské nebo národní úrovni, aby podporovaly a/nebo zavazovaly provozovatele, aby taková opatření zaváděli?

Publikace nabízí přehled pravidel platných na mezinárodní úrovni v EU, zabývá se národním prováděním směrnic, podrobně popisuje právní předpisy, které se k problematice vztahují. Zpráva se zabývá také otázkami veřejného financování v oblasti přístupnosti a zahrnuje i úvahy o roli, kterou může v této oblasti v blízké budoucnosti hrát umělá inteligence.

Plné znění studie v anglickém jazyce naleznete pod odkazem níže.

Studie ke stažení '
Všechny novinky