Zpráva Evropské komise o pracovním plánu pro kulturu 2019–2022

Evropská komise zveřejnila zprávu o pracovním plánu pro kulturu 2019–2022, kde shrnula výsledky dosažené při provádění pracovního plánu z hlediska priorit, pracovních metod a opatření stanovených v souvislosti s koronavirovou pandemií a procesem oživení.

Zamýšlí se také nad tím, jak by bylo možné posílit tvorbu politik a spolupráci v oblasti kultury na úrovni EU a předkládá návrhy priorit, na něž by se měl zaměřit nový pracovní plán po roce 2022.

K publikaci se vyjádřila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel: „Hodnocení je vždy dobrý okamžik na to, abychom se podívali dopředu. A již nyní vidíme, že musíme pokračovat v úsilí o zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů v EU a o plné využití potenciálu kultury, pokud jde o udržitelnost, soudržnost a demokracii. Je rovněž jasné, že musíme zvýšit soudržnost kulturní politiky na úrovni EU. Musíme myslet strategičtěji a těsněji spolupracovat, abychom se vyrovnali s výzvami, jimž toto odvětví čelí.“

Přetrvávající priority

Zpráva zdůrazňuje, že je důležité i nadále rozšiřovat tyto priority:

 • vztah mezi kulturou a udržitelností,
 • zaměření na změnu klimatu a životní prostředí,
 • postavení, pracovní a sociální podmínky, jakož i odolnost kulturních a kreativních odborníků,
 • rovnost žen a mužů, například zaměřením se na shromažďování údajů zohledňujících rovnost,
 • výzvy a příležitosti digitální transformace, její dopady na kulturní a uměleckou rozmanitost,
 • posílení sociální soudržnosti a dobrých životních podmínek,
 • větší důraz na strategický přístup k mezinárodním kulturním vztahům EU.

Nová témata

Kromě opětovného přezkumu priorit z minulosti zpráva rovněž stanovuje nové priority:

 • oživení a odolnost kulturních a tvůrčích odvětví po pandemii COVID-19,
 • boj proti nezákonnému obchodu s kulturními statky,
 • rozšíření přístupu ke kultuře a tvořivosti pro osoby se zdravotním postižením,
 • kultura, demokracie, kulturní práva ve vztahu ke vzdělávání.

Co bude dál: zamyšlení nad integrovanějším rámcem EU pro kulturu

Zpráva naznačuje, že kultura si zaslouží významnější místo v evropském projektu. Vzhledem ke složitosti dnešních výzev v oblasti kultury, které se ještě zhoršily v důsledku změny klimatu, digitalizace a války na Ukrajině, je ještě důležitější mít integrovanější strategický rámec EU pro spolupráci v oblasti kultury.

To by mohlo poskytnout této oblasti politiky větší důvěryhodnost a zdroje, aby bylo možné dosáhnout jejího plného potenciálu a přinést hmatatelnější výhody pro kulturní a tvůrčí odvětví.

Více informací ' Zpráva v ČJ '
Všechny novinky