Zpráva o kulturním rozměru udržitelného rozvoje v činnostech EU

Dne 9. prosince 2022 zveřejnila Evropská komise zprávu o kulturním rozměru udržitelného rozvoje v činnostech EU.

Zpráva Cultural Dimension of Sustainable Development in EU Actions zdůrazňuje důležitost kulturního rozměru udržitelného rozvoje v řadě současných i připravovaných politických strategií, programů a iniciativ EU. Vyzývá také k organizovanější politické soudržnosti v rámci EU.

 

Zpráva ke stažení '
Všechny novinky