Zúčastněte se webináře o kulturním cestovním ruchu po pandemii

Cultural Heritage in Action, platforma EU pro vzdělávání a podporu diskuze v oblasti kulturního dědictví, pořádá 3. května od 10:30 třetí webinář ze série Sharing stories webinar.

Třetí webinář se bude zabývat novými trendy v kulturním cestovním ruchu ve městech a regionech po pandemii: jaké trendy ovlivňují městský cestovní ruch v éře po pandemii? Jak kulturní cestovní ruch přispívá k místnímu rozvoji? Jaká jsou některá nová digitální řešení na podporu udržitelnějšího městského cestovního ruchu?

Bohatý kulturní život a památky kulturního dědictví podněcují lidi k cestování: čtyři z deseti turistů si již vybírají destinaci na základě její kulturní nabídky.

Cestovní ruch je jedním z hlavních ekonomických přínosů měst. Přispívá k místní ekonomice a vytváří pracovní místa a společenskou hodnotu, ale může přinášet i stinné stránky: nadměrný cestovní ruch, napětí s místními obyvateli, tlak na využívání veřejných služeb a na ceny bydlení.

Pro zajištění střednědobé a dlouhodobé udržitelnosti cestovního ruchu je nutné najít rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními, kulturními a environmentálními potřebami, včetně ochrany kulturního dědictví.

Jelikož Evropané opět cestují a plánují rekreační a kulturní aktivity, je vhodná chvíle zamyslet se nad městským cestovním ruchem a rozvíjejícími se postupy, řešit měnící se potřeby veřejnosti a rozvíjet místní politiky a projekty pro odolnější, digitálnější a ekologičtější postupy.

Více informací a registrace '
Všechny novinky