Zveme na seminář k dotačním programům v Olomouckém kraji

V pátek 25. listopadu od 10 hodin představíme Kreativní Evropu na semináři Olomouckého kraje pro zájemce o dotace z evropských programů. Přiblíženy budou také informace o dotačních možnostech z Mezinárodního visegrádského fondu, programu Erasmus+, programu Občané, rovnost, práva a hodnoty, Česko-německého fondu budoucnosti a Středoevropské iniciativy.

Seminář proběhne v sálu Andromeda v Regionálním centru Olomouc (Jeremenkova 40b, Olomouc).

Registrace účasti:  do 22. listopadu.

Akce '
Všechny novinky