Novinky

Kreativní Evropa

Dílčí programMedia

Dílčí programKultura

Veřejná konzultace o databázi Europeana

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci týkající se Evropské digitální…

Konference Crowdfunding4Culture v Bruselu

Mezinárodní konference Crowdfunding4Culture, jejímž hlavním tématem je využití…

EU60 - 60. výročí podepsání Římských smluv

Před šedesáti lety, dne 25. 3. 1957 byly v Římě podepsány tzv. Římské smlouvy,…

Archiv novinek Více

Výsledky - Automatická podpora…

Byly zveřejněny výsledky výzvy v oblasti DISTRIBUCE:  EACEA/18/2016 -…

Beseda o česko-polských koprodukcích

Polský institut v Praze a Národní filmový archiv zvou na besedu Sekal a ti…

Nová výzva - Koprodukční fondy

Byla zveřejněna nová výzva v oblasti KOPRODUKČNÍ FONDY: EACEA/16/2017 - Podpora…

Více

Program INTERREG EUROPE připravuje 4. výzvu

Na zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG EUROPE, který proběhl v…

Chernihiv European (Ukrajina) hledá partnery…

Černihivská neziskovka podporuje proměnu tamního regionu, jeho kulturní a…

Future for Religious Heritage spouští…

Projekt je koncipován tak, že Torch bude po vzoru olympijského ohně putovat po…

Více