Kreativní Evropa zveřejnila výsledky za rok 2023

Grantový program Evropské komise Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví rozdělil v roce 2023 mezi české žadatele částku přes 5 milionů eur. Více než 3 miliony eur putovalo do audiovizuálního odvětví prostřednictvím grantů Kreativní Evropa MEDIA, téměř 1,7 milionu eur rozdělila Kreativní Evropa Kultura zejména do Projektů evropské spolupráce a zatím historicky nejvyšší částka 876 tisíc eur připadla na podporu zpravodajských médií v mezioborové části programu Kreativní Evropa.

VÝSLEDKY – KREATIVNÍ EVROPA MEDIA

V roce 2023 získali žadatelé z oblasti audiovizuálního průmyslu v České republice celkovou částku 3 096 105 eur. „Tato částka je nižší než v předchozích dvou letech, ale stále jde o nadprůměrnou částku ve srovnání s průměrným ročním objemem podpory v období 2014–2020, kdy šlo o cca 2,3 miliony eur ročně. Pokles souvisí především s tím, že v některých okruzích je podpora určena na 2 nebo 3 roky a v roce 2023 tak v nich nebyla vyhlášena žádná výzva,“ vysvětluje vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA Vlaďka Chytilová.

Filmoví producenti získali na vývoj 24 projektů celkem 1 050 000 eur, což je dosud nejvyšší částka v historii programu v ČR. V okruhu European mini-slate development byl podpořen rekordní počet 8 českých společností. Je mezi nimi například společnost Bionaut s připravovaným seriálem #sofiaiscool, který navazuje na #martyisdead oceněný Emmy a #annaismissing nominovaný na Českého lva. „Ukazuje se tak prospěšnost tohoto nového okruhu vzniklého v roce 2021, který společnostem z menších zemí umožňuje rozvoj a zlepšení jejich postavení na mezinárodním trhu,“ podotýká Vlaďka Chytilová. Navíc v roce 2023 bylo do kin uvedeno několik počinů, které podporu získaly v minulosti: například hrané filmy Bod obnovyÚsvit, animovaný film Tonda, Slávka a kouzelné světlo nebo dokumenty Šťastně až na věkySvětloplachost.

V okruhu Films on the Move byla podpořena distribuce 22 evropských filmů celkovou částkou 352 237 eur, např. Anatomie pádu, Club Zero, Sestry z kouřové sauny, Nina a ježkovo tajemství nebo Jagna. Podpořena byla také zahraniční distribuce českého koprodukčního filmu Agnieszky Holland Hranice.

V oblasti festivalů bylo v roce 2023 podpořeno 5 českých festivalů celkovou částkou 576 000 eur (na dva ročníky). Podpořeny byly Zlín Film Festival, Jeden svět, MFDF Ji.hlava, Letní filmová školaAnifilm.

VÝSLEDKY – KREATIVNÍ EVROPA Kultura

Vlajkovou lodí programu jsou Projekty evropské spolupráce. Dalšími oblastmi podpory jsou: Oběh evropských literárních děl (literární překlady), Evropské platformy (rozvoj nových talentů mimo svou zemi), Panevropské subjekty (podpora evropských orchestrů) a Evropské sítě, které sledují nejnovější trendy a propojují profesionály v Evropě.

Novinkou pro finanční rámec EU na léta 2021–2027 je Culture Moves Europe, čtyřletý program na podporu krátkodobých zahraničních pobytů umělců a kulturních pracovníků. Další novinkou jsou tzv. kaskádové granty, jejichž smyslem je redistribuce menších grantů, díky čemuž se poskytne příležitost méně zkušeným subjektům nebo se dosáhne zaměření na specifické oblasti.

Projekty evropské spolupráce podporují spolupráci napříč obory posilují evropský rozměr tvorby, šíření evropského uměleckého obsahu a rozvoj nových a inovativních postupů. Celkem bylo v roce 2023 z 831 žádostí podpořeno 138 projektů: 10 velkých, 27 středních a 101 malých. Z 10 českých žádostí uspěli 3 žadatelé (vedoucí projektů), celkem se projektů účastní 20 českých subjektů (vedoucích projektů a spoluorganizátorů), které obdržely podporu ve výši 1 553 085 eur.

Cílem výzvy Evropské platformy je podpora mobility a zviditelnění začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni. I v roce 2023 pokračoval projekt pražské MeetFactory SHAPE+ (Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe Plus), představující platformu pro rozvoj kariéry, mobilitu, propagaci a budování kapacit začínajících evropských hudebníků a interdisciplinárních umělců.

VÝSLEDKY – Mezioborová část

Mezioborová část programu Kreativní Evropa podporuje inovativní projekty na pomezí kultury, umění a technologií (Innovation Lab) a od roku 2021 zcela nově i zpravodajská média a mediální výchovu (NEWS). Žadatelé z oblasti zpravodajských médií a mediální výchovy v České republice získali v roce 2023 celkovou částku 876 304 eur. To je zatím nejvyšší částka od roku 2021, kdy program Kreativní Evropa začal tuto oblast podporovat.

Kreativní Evropa a 20 let ČR v EU

V roce 2024 slaví Česká republika 20 let od vstupu do EU, do evropských programů MEDIA a Kultura (do roku 2014 oddělených) je však zapojena ještě déle. Česká audiovize byla za tu dobu prostřednictvím programu KE MEDIA podpořena částkou více než 49 milionů eur. Program KE Kultura od svého začátku podpořil celkem 525 projektů s českou účastí. Program Kreativní Evropa má pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví v ČR nezastupitelnou roli, což ukazují např. Zlín Film Festival, který podporu čerpá dlouhodobě, nebo architektonická platforma CCEA MOBA, významně podpořená při startu svých aktivit.

Zlín Film Festival

Zlín Film Festival je příjemcem podpory programu Kreativní Evropa MEDIA od roku 2004 s jedinou výjimkou v roce 2017. Těchto 20 let téměř kontinuální podpory vnímáme jako ocenění kvality našeho projektu v celoevropském kontextu a velmi si ji považujeme i s ohledem na vzrůstající konkurenci.“ zdůraznila Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu.

CCEA MOBA

Mezi subjekty, které během dosavadních 20 let získaly podporu z programu Kreativní Evropa Kultura, je architektonická platforma CCEA MOBA. „Od Kreativní Evropy jsme v roce 2008 získali velkorysý grant na projekt Culburb – Cultural Acupuncture Treatment for Suburbs, který byl klíčový pro rozjezd dalších iniciativ. CCEA MOBA se věnuje kultivaci vestavěného prostředí prostřednictvím pořádání architektonických a urbanistických soutěží a intervencemi do veřejného prostoru,“ vysvětluje Yvette Vašourková.

O PROGRAMU KREATIVNÍ EVROPA

Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních odvětví (scénická umění, výtvarné umění, literatura, hudba, film, televize, herní průmysl, kulturní dědictví ad.). Skládá se z částí MEDIA, Kultura a mezioborové části.

V období let 2021–2027 program Kreativní Evropa rozdělí 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadne 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Program Kreativní Evropa stále silněji reflektuje průřezová témata EU jako jsou ekologická udržitelnost, podpora rovnosti žen a mužů či zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením a sociálně znevýhodněných skupin ke kultuře.

Setkání s Kreativní Evropou proběhlo 24. 4. 2024 v kině Balt (Karolíny Světlé, Praha 1).

Tisková zpráva ' Tisková zpráva ke stažení ' Kreativní Evropa MEDIA - výsledky 2023 ' Kreativní Evropa Kultura - výsledky 2023 ' Kreativní Evropa mezioborové výzvy - výsledky 2023 '
Všechny novinky