Hledají se hodnotitelé a hodnotitelky soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu

Do 31. března 2022 je otevřena možnost přihlásit se jako hodnotitel / externí odborník v soutěži o ceny Nového evropského Bauhausu. Více informací o soutěži najdete na stránkách New European Bauhaus Prizes 2022. Hodnotitelé budou přihlášky posuzovat z hlediska základních hodnot Nového evropského Bauhausu a měli by mít profesionální znalosti v některé z oblastí:

  • environmentální udržitelnost,
  • estetika (design, umění, architektura, etc.),
  • inkluzivita (rovné příležitosti, veřejná participace, zapojení veřejnosti, co-design, univerzální design, přístupnost, dostupnost).
Podrobné informace ' Formulář pro potenciální hodnotitele '
Všechny novinky