Byly zveřejněny výsledky výzvy Literární překlady 2018

Výkonná agentura EACEA zveřejnila výsledky výzvy Literární překlady 2018 (EACEA/13/2018). Mezi schválenými žádostmi není žádná z České republiky, ovšem díky podpoře bude přeloženo celkem 21 titulů do 11 evropských jazyků.

Žádost bylo možné podat ve dvou kategoriích. Jednak v Kategorii 1 – dvouleté projekty, ve které bylo podáno 130 žádostí celkem ze 32 zemí, z toho 2 z České republiky. Schváleno bylo 46 žádostí z 18 zemí. Mezi podpořenými projekty jsou projekty například z Albánie, Makedonie, Bulharska, Rumunska nebo Srbska. Celková částka, která bude alokována mezi podpořené činí 2 421 506,26 EUR.

Kategorii 2 – rámcové dohody o partnerství bylo podáno 21 žádostí z 10 zemí, kterými jsou Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Slovinsko, Španělsko a Velká Británie. Schváleno bylo 15 žádostí, přičemž z každé ze žadatelských zemí byl schválen alespoň 1 projekt. Vybrané projekty budou podpořeny celkovou částkou 1 147 236,76 EUR.

Kompletní výsledky najdete na stránkách Výkonné agentury. Soupis českých titulů, které se budou překládat do evropských jazyků najdete zde.

Všechny novinky