Culture Helps — otevřená výzva na podporu integrace Ukrajinců*ek

Grantový program Spolupráce nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy (všechny členské státy EU i některé země mimo EU) kvůli válce Ruska proti Ukrajině.

Grantový program Spolupráce nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy (všechny členské státy EU i některé země mimo EU) kvůli válce Ruska proti Ukrajině.

Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury na podporu dialogu a vzájemného porozumění a nabízet aktivity, které reagují na zpracování válečných traumat a podporu jejich duševního zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Uzávěrka je 10. dubna 2024.

Informační webinář k výzvě proběhne 13. 2. 2024.

Více informací ' Registrace na webinář k výzvě '
Všechny novinky