Culture Helps / Культура допомагає — integrace skrze kulturu (3. výzva)

„Kultura pomáhá / Культура допомагає“ otevírá čtvrtou výzvu k předkládání žádostí na miniprojekty. Můžete získat až 5 000 eur na realizaci projektů zaměřených na integraci lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské válce proti Ukrajině.

Program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy kvůli ruské válce na Ukrajině. Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadnění jejich integrace do nového prostředí prostřednictvím kultury a podporu jejich duševního zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Uzávěrka je 21. června 2024.

Více informací '
Všechny novinky