Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu v kultuře je otevřená

Jste umělec nebo pracujete v kultuře? Máte zájem o krátkodobý zahraniční výjezd? Požádejte o grant v nové výzvě programu Culture Moves Europe, která je otevřená až do 31. května 2023.

Výzva na individuální mobilitu poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země tohoto programu, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem).

Jednotlivci mohou absolvovat výjezd po dobu 7 a 60 dnů a skupiny (2 až 5 osob) po dobu 7 až 21 dnů.

Cíle výzvy

Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:

  • Objevovat – objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
  • Tvořit – spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
  • Vzdělávat se – účastnit se neformálního vzdělávání.
  • Propojovat se – rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Komu je výzva určena

Výzva je určena:

  • individuálním umělcům a kulturním pracovníkům nebo skupinám (2 – 5 členů),
  • plnoletým žadatelům,
  • všem žadatelům nezávisle na vzdělání a zkušenostech,
  • žadatelům ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
  • žadatelům, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
  • žadatelům z Ukrajiny, kteří mohou jako jediní žádat také o virtuální mobilitu.

Speciální pozornost bude věnována začínajícím umělcům a kulturním profesionálům.

Harmonogram výzvy

Každý žadatel bude moci podat pouze jednu přihlášku jako jednotlivec nebo skupina v rámci této první průběžné výzvy, která trvá od 10. října 2022 do 31. května 2023.

Výsledky budou zveřejňovány přibližně sedm týdnů po uzávěrce, která je vždy poslední den v měsíci.

Finanční podpora

Mobilitní grant poskytuje částku 350 až 700 eur na cestovné (záleží na vzdálenosti cílové destinace) a 75 eur na den na ubytování, stravu a další náklady.

Přihláška

Přihlášky musí být podány v angličtině, online prostřednictvím portálu Goethe-Application Portal.

Uzávěrka výzvy je 31. května 2023 do 23.59 středoevropského času.

Podrobné informace o výzvě ' Text výzvy '
Všechny novinky