Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Jaké jsou cíle výzvy?

Výzva na individuální mobilitu zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem) je spolupracující organizace, která souhlasí s tím, že bude hostit jednotlivce nebo více umělců, provede jej/je svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:

 • Objevovat –⁠ objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
 • Tvořit –⁠ spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
 • Vzdělávat se –⁠ účastnit se neformálního vzdělávání.
 • Propojovat se –⁠ rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Termín přihlášek: 31. května 2023
Předpokládaný termín otevření druhého kola výzvy je říjen tohoto roku.

Informace k výsledkům výzvy naleznete zde

Zároveň bychom vás rádi upozornili na výzvu Culture Moves Europe pro hostitelské organizace.
Uzávěrka: 15. června 2023
Podrobnosti naleznete zde.

Pro koho je výzva určena?

Výzva je určena:

 • individuálním umělcům a kulturním pracovníkům nebo skupinám (2–⁠5 členů),
 • plnoletým žadatelům,
 • všem žadatelům nezávisle na vzdělání a zkušenostech,
 • žadatelům ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
 • žadatelům, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
 • žadatelům z Ukrajiny, kteří mohou jako jediní žádat také o virtuální mobilitu.

Speciální pozornost bude věnována začínajícím umělcům a kulturním profesionálům.

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

Podmínky výzvy jsou následující:

 • Doba trvání mobility zahrnuje dobu cesty a realizace projektu:
  • pro jednotlivce: doba trvání by se měla pohybovat mezi 7 a 60 dny,
  • pro skupiny jednotlivců (2–⁠5 osob): doba trvání by se měla pohybovat mezi 7 a 21 dny.
 • Mobilita se musí uskutečnit do jednoho roku od podpisu grantové dohody.
 • Mobilita musí být nepřerušovaná.
 • Mobilita se musí uskutečnit v jednom cílovém místě.
 • Žadatelé, kteří legálně pobývají na Ukrajině, mohou výjimečně rovnou požádat o virtuální mobilitu.
 • Žádat mohou příjemci, kteří již dříve obdrželi grant na mobilitu v rámci programu i-Portunus, přednost však budou mít žadatelé, kteří žádají o grant poprvé.
 • Příjemci, kteří již obdrželi finanční prostředky z programu mobility Culture Moves Europe, nebudou moci znovu podat žádost.
 • Podpora na mobilitu nemůže být poskytnuta zpětně na již dokončené akce a projekty.

Podmínky pro skupiny:

 • „Skupina“ je stanovený počet osob (2–⁠5 osob), které mají stejný ucelený projekt mobility. Lidé ze skupiny mohou pocházet z různých zemí a vracet se do různých zemí, ale projekt mobility vyžaduje, aby skupina cestovala do stejné cílové země ve stejném období.
 • Mobilita musí být zaměřena na jeden skupinový projekt.
 • Žádost musí podat jedna osoba („vedoucí skupiny“) za celou skupinu. Žádost bude obsahovat jméno, státní příslušnost, datum narození a zemi pobytu všech ostatních členů skupiny.
 • Vedoucí skupiny musí předložit jedno umělecké portfolio za celou skupinu a individuální životopisy jednotlivých členů skupiny.
 • Pokud jedna (nebo více) osoba (osoby) ze skupiny neuskuteční nadnárodní mobilitu, dotyčná (dotyčné) osoba (osoby) grant na mobilitu neobdrží. Culture Moves Europe podporuje pouze jednotlivé umělce a kulturní pracovníky, kteří se účastní nadnárodní mobility.
 • Člen skupiny nemůže vystupovat jako mezinárodní partner (organizace nebo jednotlivec).

Jaký je harmonogram výzvy?

Každý žadatel bude moci podat pouze jednu přihlášku jako jednotlivec nebo skupina v rámci této první průběžné výzvy, která trvá od 10. října 2022 do 31. května 2023.

Průběžné hodnocení bude probíhat jednou měsíčně po každé z následujících uzávěrek:

 • 31. října 2022, 23:59 SEČ
 • žádné datum uzávěrky v listopadu 2022
 • 31. prosince 2022, 23:59 SEČ
 • 31. ledna 2023, 23:59 SEČ
 • 28. února 2023, 23:59 SEČ
 • 31. března 2023, 23:59 SEČ
 • 30. dubna 2023, 23:59 SEČ
 • 31. května 2023, 23:59 SEČ

Období hodnocení bude pokaždé trvat přibližně sedm týdnů.

Mobilita musí být realizována do jednoho roku od podpisu grantové dohody.

Další průběžné výzvy budou otevřeny na podzim 2023 a na podzim 2024.

Jaká je výše finanční podpory?

Finanční podpora se skládá ze dvou částí:

A. Mobilitní grant

 • cestovné – Cílem projektu Culture Moves Europe je povzbudit uchazeče, aby si vybrali udržitelný způsob cestování.
  • Do destinací, které jsou ve vzdálenosti do 600 km, není možné cestovat letecky a příspěvek na dopravu je 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 601 až 5000 km, je příspěvek na dopravu 350 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 5001 km a více, je příspěvek na dopravu 700 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
 • per diem – Denní příspěvek na ubytování, stravu, lokální dopravu atd. ve výši 75 eur.

 B. Případné výdaje navíc

 • podpora účastníků s hendicapem do výše až 100 %
 • příspěvek 350 eur na jinou než leteckou dopravu (viz výše)
 • příspěvek 150 eur na cesty na zaoceánská území
 • příspěvek 80 eur na vízum
 • příspěvek 100 eur pro účastníky, které mají dítě/děti ve věku do 10 let

Jak podat žádost?

Přihlášky musí být podány v angličtině, online prostřednictvím portálu Goethe-Application Portal.

Uzávěrka výzvy je 31. května 2023 do 23:59 středoevropského času.

Uchazeči si musí:

 • vytvořit si účet na portálu Goethe-Application Portal,
 • vyplnit přihlášku online na portálu Goethe-Application Portal.

Žadatel musí poskytnout následující informace (vedoucí skupiny a členové skupiny v případě skupinových žádostí):

 • osobní údaje,
 • vzdělání,
 • profesní zkušenosti,
 • projekt mobility (v případě skupinové přihlášky jeden společný projekt):
  • popis projektu a hlavní cíl,
  • relevance projektu,
  • podrobnosti o zahraničním partnerovi a přípravě projektu,
  • očekávaný dlouhodobý výsledek,
  • aspekty udržitelnosti.

Na portál Goethe-Application Portal bude třeba nahrát následující dokumenty:

 • životopis ve formátu PDF (v případě skupinové přihlášky individuální životopis pro každého člena skupiny),
 • umělecké portfolio ve formátu PDF (v případě skupinové přihlášky jeden za skupinu),
 • doklad o přípravě ve formátu PDF (dokument podepsaný od zahraničního partnera – organizace nebo jednotlivce – potvrzující spolupráci s žadatelem),
 • doklad o legálním pobytu,
 • doklad o zdravotním postižení nebo rodinném příplatku (pokud žadatel spadá do daných kategorií).

Kde najdu více informací?

Více informací najdete na webu Evropské komise v části o programu Culture Moves Europe a přímo u výzvy na individuální mobilitu.

Přínosné informace naleznete také v sekci často kladené otázky (FAQ).

Evropská komise a Goethe Institut pořádají každý pátek od 11 hodin (s výjimkou 11. listopadu) tzv. Question Time. Pro účast na tomto online setkání, kde můžete organizátorům pokládat dotazy k výzvě, se prosím registrujte.

Kolegové z národní kanceláře programu Kreativní Evropa ve Španělsku uspořádali k výzvě webinář tlumočený do anglického jazyka. Podívat se na něj můžete zde.

Pokud máte zájem o informace v českém jazyce, podívejte se na sekce „Webinář k výzvě“ a „Otázky a odpovědi z webináře“.

Připravili jsme pro vás také factsheet Culture Moves Europe, kde najdete základní informace o programu v českém jazyce.

Webinář k výzvě

Výzvu jsme představili dne 10. listopadu na webináři s názvem Culture Moves Europe: Představení výzvy na krátkodobou mobilitu. Dvojjazyčný záznam z webináře můžete sledovat na Facebooku. Záznam v češtině najdete na našem YouTube nebo pod tímto textem. Zpracovali jsme pro vás také „Otázky a odpovědi z webináře“, které najdete v následující sekci.

Otázky a odpovědi z webináře

V jakých oblastech a s jakými projekty se lze do výzvy hlásit?

 • Je výzva určena sochařkám a sochařům? Ano, sochařství spadá do výtvarného umění.
 • Můžu se zúčastnit jako fotograf/ka? Ano, rozhodně ano.
 • Jsem muzikantka a ráda bych jela na letní hudební školu do Španělska, kde se setkávají hudebníci z celého světa. Je možné použít prostředky z výzvy na pokrytí této akce? Je možné použít prostředky na školné? Dobrý den, ano, o grant na tuto akci můžete požádat. Dostanete příspěvek na cestu a dále příspěvek 75 eur na den na další výdaje. Jak jej využijete, už je na vás.
 • Pracuji v galerii na pozici PR. Mám tedy také možnost zúčastnit se individuální mobility do galerie v jedné z programových zemí, i když nejsem ani umělec, ani kurátor, ani manažer? Ano, určitě ano. Jste pracovníkem v oblasti kultury. Pozor, v žádosti jen musíte vysvětlit, že mobilita je nezbytná pro realizaci vašeho cíle.
 • Jsme výrobci kreativního hudebního nástroje – MyCello – violoncella z 3D tiskárny. Lze z těchto projektů financovat i účast na několikadenních mezinárodních hudebních veletrzích např. ve Frankfurtu či Cremoně? V rámci těchto akcí máme vždy domluveny doprovodné koncerty, které tam mimo jiné realizujeme. V tomto případě záleží, zda je umělecká část projektu důležitější než část produktová. Projekt může být navázán například na kulturní dědictví, tradice výroby atd. Pouhá účast na zahraniční události není dostatečným důvodem k udělení grantu – důraz musí být kladen také na další účely, například networking, kulturní výměnu, výměnu zkušeností, neformální vzdělávání atd.
 • Spadají do cílové skupiny výzvy zaměstnanci organizace působící v oblasti podpory koncepčního rozvoje kultury a kreativních odvětví? Záleží, jak by byl zaměřený váš projekt a s kým byste rádi pracovali; záleží na konkrétním cíli a účelu mobility.
 • Je možné žádat i na badatelskou aktivitu? Žadatelem by byl doktorandský student v oboru. Ne, pokud se jedná o vyloženě akademický výzkum.
 • Mohou o grant žádat i revivalové skupiny? Mohou, ale mobilita musí mít nějaký konkrétní cíl. Ne pouze vystoupení nebo účast na nějaké akci.
 • Chceme pozvat uměleckou skupinu z Belgie k účasti na společném projektu. Můžeme o tento grant žádat my, nebo musí požádat oni o mobilitu k nám? Pokud se jedná o skupinu do pěti osob, mohou tuto výzvu využít. Pokud skupina cestuje k vám, musí podat žádost ona.
 • Jsou v rámci této výzvy nějaké priority? Např. Nový evropský Bauhaus? Ne, výzva žádné priority nemá.
 • Chtěla bych spolupracovat s polskou fotografkou a vizuální umělkyní na tvorbě vizuálu a videí pro můj hudební projekt – připravované album. Realizace by probíhala v Polsku. Je možné se hlásit s takovým projektem? Součástí by byly následné výstavy spojené s koncerty. Ano, s takovým projektem se můžete přihlásit. Jen si v žádosti musíte vybrat umělecký obor, který převažuje.
 • Spadá do grantu nastudování realizace veřejného kulturního centra, parku jako pozitivního příkladu pro podobnou situaci v Čechách? Tedy vycestování do zahraničí za účelem nastudování příkladu dobré praxe? Ano, je to způsob neformálního vzdělávání. Je to tedy možné.

Jak je to s destinacemi?

 • Mohu vyjet do několika zemí? Ne, grant je určen na vycestování do jedné destinace, tedy jedné země.
 • Rádi bychom vyjeli s divadelní inscenací do Polska, kde bychom ji chtěli představit místnímu publiku a zároveň se potkávat s podobně smýšlejícími umělci ze zahraničí. Je možné v rámci mobility pro skupinu navštívit více míst (např. více divadel a kulturních prostorů/kolektivů) v jedné zemi, nebo musíme celý projekt strávit na jednom místě? Co přesně znamená jeden partner? Můžeme tedy spolupracovat s více institucemi/kolektivy a navštívit je v rámci jednoho projektu? Jednou destinací se rozumí jedna země. Můžete však v rámci této země cestovat. Během mobility můžete spolupracovat s více partnery, ale pro účely žádosti si musíte vybrat jednoho hlavního partnera.
 • Je v rámci grantu nutné vycestovat ze země? Lze s projektem cestovat po své zemi? Musíte vycestovat do zahraničí. Zůstat ve své zemi je možné pouze v případě Ukrajiny.
 • Dobrý den, je možné jet na rezidenci na Ukrajinu? Ano, je. Je ale třeba si uvědomit, že takový výjezd bude nebezpečný a že jej žadatel absolvuje na vlastní zodpovědnost. Nyní se však pracuje na úpravě výzvy, která by žadatelům ze zahraničí umožnila virtuálně spolupracovat s mezinárodním partnerem, který je nucen zůstat na Ukrajině.
 • Jsme dvě autorky a máme společný projekt. Každá pocházíme z jiné země a rády bychom vyjely do další – třetí země. Je to možné? Ano, určitě je.
 • Může ukrajinský umělec kombinovat fyzickou a virtuální mobilitu? Kombinovat virtuální a fyzickou mobilitu není možné. Nyní se však pracuje na úpravě výzvy, která by žadatelům ze zahraničí umožnila virtuálně spolupracovat s mezinárodním partnerem, který je nucen zůstat na Ukrajině.

Jak je to s termíny výzvy?

 • Je možné žádat v jakémkoliv měsíci, nebo byl deadline v říjnu 2022? Výzva je otevřená od 10. října 2022 do 31. května 2023. Můžete požádat kdykoliv v tomto období. Hodnocení přihlášek a výběr úspěšných žadatelů probíhá na konci každého měsíce.
 • Bude možnost podat žádost o grant od června do srpna 2023? Bohužel ne. První výzva se uzavře v květnu a druhá se otevře na podzim. Mezitím není možné podat žádost.
 • Mohu v květnu požádat na rezidenci, která proběhne v červnu? Nebo všechny akce musí být uzavřeny do června? Mobilitu musíte realizovat do jednoho roku od podpisu grantové smlouvy. Pokud požádáte až v květnu, grantovou smlouvu nejspíš podepíšete až v červnu. Chcete-li tedy vyjet v červnu, podejte žádost raději dříve.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Příspěvek 350 eur je na jednu osobu a cestu tam a zpět plus per diem? Příspěvek na cestovné pro jednu osobu je 350–700 eur dle vzdálenosti destinace. Částka je celková – tedy na cestu tam i zpět. Může být ještě navýšena, pokud si vyberete „zelený“ způsob cestování. Dále dostanete 75 eur na den – per diem.

Mám technický dotaz k přihlášce:

 • Pokud se do výzvy hlásíme jako celá skupina, máme odevzdat portfolio za celou skupinu nebo jen za hlavního žadatele? Do přihlášky uvádíte CV každého ze členů, ale pouze jedno portfolio za celou skupinu.
 • Pracuji na neziskovém vzdělávacím projektu v oblasti kreativity. Pokud pojedu do zahraničí sám, jedná se o mobilitu jedné osoby nebo skupiny osob? Jedná se o mobilitu jedné osoby. V projektu musí být odůvodněno, proč cestujete sám.
 • Je možné žádat se dvěma různými projekty? Ne, můžete zaslat pouze jeden projekt v rámci jedné výzvy.
 • Je možné podat přihlášku k individuální mobilitě a zároveň být členem skupiny v přihlášce podané jiným členem souboru? Ne, žadatel může získat financování z programu Culture Moves Europe pouze jednou (jako individuální žadatel nebo jako člen skupiny). Budeme také muset projednat, zda by se příjemce z individuální mobility mohl v budoucnu stát příjemcem v rámci rezidenčních pobytů, ale o tom zatím není rozhodnuto.
 • Mohu žádat opakovaně, pokud neuspěji napoprvé? Dobrý den, v první výzvě otevřené do konce května 2023, můžete požádat pouze jednou. Pokud neuspějete, můžete požádat znova – v další výzvě, která bude vyhlášena na podzim roku 2023.
 • Jsou nějaké destinace na tzv. blacklistu? Ne, žádné destinace nejsou na blacklistu. Ale pokud jezdíte do méně navštěvovaných zemí, je to často přínosnější pro projekt. Každopádně se při hodnocení pokoušíme o geografickou vyváženost, jak mezi žadateli, tak mezi destinacemi.
 • Mám děti. Znamená to pro mě nějakou nevýhodu? Určitě ne. Děti nejsou nevýhodou, v rámci grantu je naopak poskytován příspěvek na péči o děti (do věku 10 let) ve výši 100 eur.

Jak je to s podporou audiovize a filmu?

 • Výzva bohužel není určena pro filmový průmysl. Výzva na individuální mobilitu Culture Moves Europe je totiž otevřena v části Kultura programu Kreativní Evropa. Podporu audiovize zajišťuje část MEDIA.

Jak to bude s výzvou na Nový evropský Bauhaus?

 • K výzvě zatím bohužel nejsou zveřejněny žádné informace. Všechny budou zveřejněny až na začátku roku 2023.

Jak to bude s výzvou na rezidence?

 • Tato výzva a její podmínky budou zveřejněny na začátku roku 2023. Ve výzvě budou žádat hostitelské organizace, které chtějí přijímat zahraniční umělce.