CultureForHealth představí nový report

Projekt #CultureForHealth představí 24. listopadu mezi 10:00 a 14:30 CultureForHealth Report, který prezentuje výsledky více než 300 vědeckých studií a 500 projektů, které ukazují přínos umění a kultury pro zdraví a dobré životní podmínky. Připojte se na webinář, kde se sejdou tvůrci politik, odborníci z oblasti umění a kultury, výzkumníci a odborníci na zdraví a dobré životní podmínky, aby se podrobně seznámili s nově zveřejněným reportem a diskutovali o jeho politických doporučeních.

CultureForHealth je podpořený evropský projekt, který se zaměřuje na roli kultury v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek. Projekt má ambici vyvolat skutečnou změnu politiky na úrovni EU, regionální a místní úrovni – sblížit zdravotní, kulturní a sociální politiku. Podrobné informace o jeho cílech najdete zde.

Více informací a odkaz na registraci najdete přímo u akce.

Akce ' CultureForHealth '
Všechny novinky