EUROPEAN NEWS PITCH 2024

European NEWS Pitch pro projekty, které se chystají žádat ve výzvě Kreativní Evropy „NEWS – Journalism Partnerships“.

Partner matching a pitching vybraných projektů se uskuteční online ve středu 10. ledna 2024 od 11:00 do 12:30 přes aplikaci WeezEvent.

Každý prezentující bude mít možnost stručně prezentovat svůj projekt (délka prezentace: 5 minut + 2-3 minuty na otázky a odpovědi).

Uzávěrka přihlášek s projektem je 3. ledna 2024 (18:00).

Je možné se také zaregistrovat jako účastník v publiku do 9. ledna 2024 (18:00) a pokud Vás některý projekt zaujme, můžete stát se jeho partnerem.

Akci pořádají národní Kanceláře Kreativní Evropa z Arménie, Bulharska, České republiky, Dánska, Francie, Gruzie, Chorvatska, Irsko, Islandu, Itálie, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Německa, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska a Švédska, spolu s Evropskou komisí a Výkonnou agenturou EACEA.

V rámci mezioborové výzvy „NEWS – Journalism Partnerships (uzávěrka 14. 2. 2024) zve Evropská komise veřejná a soukromá média a organizace občanské společnosti působící v oblasti plurality médií z různých evropských zemí, aby podpořily společnou obchodní transformaci, projekty společné žurnalistiky a pluralitu a svobodu médií v Evropě. Návrhy by měly zahrnovat co nejvíce zpravodajských médií, aby byly přínosem pro širší evropskou komunitu zpravodajských médií.