Festival Nového evropského Bauhausu

Od 9. do 12. června 2022 proběhne Festival Nového evropského Bauhausu. Událost proběhne v hybridní formě, hlavní offline aktivity se budou konat v Bruselu a doprovodné akce v celé EU i mimo ni.

Na festivalu se setkají lidé z mnoha odvětví, kteří budou mít možnost společně diskutovat o naší budoucnosti. Je to skvělá příležitost k navazování kontaktů, výměně zkušeností a oslavám – od vědy až po umění, od designu až po politiku a od architektury až po technologie.

Událost je založena na třech pilířích:

Forum (Fórum): online platforma pro výměnu názorů a debatu o tématech týkajících se Nového evropského Bauhausu,

Fair (Veletrh): vystavování a prezentování projektů a prototypů odrážejících a prosazujících hodnoty Nového evropského Bauhausu,

Fest (Oslava): kulturní program s řadou představení, uměleckých děl, kreativních participativních aktivit a slavností v přidružených pop-up prostorech v Bruselu.