Innovation Lab – Případové studie: Poučte se z podpořených projektů a najděte si partnera

Registrace ukončena Stáhnout do kalendáře (.ics)

Online akce pořádaná kancelářemi Kreativní Evropa v rámci meziodvětvové výzvy Innovation Lab 2024 představí 6 úspěšných podpořených projektů s cílem lépe pochopit zaměření této výzvy. Program doplní zájemci o aktuální výzvu, kteří pomocí vyplněného formuláře mohou hledat partnery, expertizu, nebo jednoduše vyjádřit svůj zájem o účast v projektu. Akce se uskuteční 2. února od 10:30 do 12:00 na platformě Zoom.

Chcete se zúčastnit online setkání? Registrujte se do 1. února (18.00 hodin středoevropského času).

Připravujete žádost nebo chcete nabídnout expertizu či partnerství v projektu? Vyplňte formulář.

Tuto akci vám přináší kanceláře Kreativní Evropa z Arménie, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Gruzie, Chorvatska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Španělska a Švédska. Tato akce se koná ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou výkonnou agenturou EACEA.

Akce proběhne v angličtině.

O výzvě Innovation Lab 2024

Výzva podporuje design, vývoj a/nebo šíření inovativních nástrojů, modelů nebo způsobů řešení, které jsou použitelné v audiovizuálním a dalších kulturních odvětvích. Evropská komise vyzývá aktéry z různých kulturních a kreativních odvětví a různých evropských zemí, aby navrhli a otestovali inovativní digitální řešení s potenciálním pozitivním dlouhodobým dopadem na více kulturních a kreativních odvětví. Podpořené projekty mají napomáhat k vytváření inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodik), která se mohou uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v dalším tvůrčím a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a měla by mít potenciál proniknout na trh. Uzávěrka výzvy je 25. dubna 2024.
Více informací k výzvě najdete zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Odesláním registračního formuláře berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Kanceláře Kreativní Evropa budou shromažďovat a uchovávat vaše osobní údaje. Vaše údaje budou použity výhradně v souvislosti s výše uvedenými konkrétními akcemi a činnostmi. Po odeslání posledního e-mailu týkajícího se těchto iniciativ vaše údaje z našeho systému vymažeme.