Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu


Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v online příspěvcích). Vstup na konferenci pouze s akreditací Film Professional.

Program

09:00 - 09:30
Registrace
09:30 - 10:00
Cary Bazalgette (UK)
Raná výchova k filmu a proč je tak důležitá (keynote, online)

Proč nejsou vzdělávací autority ochotné zahrnout filmovou výchovu do školních kurikulí? Důvody se liší s ohledem na národní kontext.

10:00 - 10:20
Nguyet Nguyen (Gruvi)
Marketingové strategie založené na vzorcích chování dětí (online)

Co děti dělají online o nich vypovídá daleko více, než kým jsou nebo kým tvrdí, že jsou. Nguyet Nguyen ze společnosti Gruvi představí případovou studii zaměřenou na hodnotu a význam cílení na specifické publikum podle vzorců chování.

10:20 - 10:45
Joanna Solecka (Alpha Panda)
Vytváření online komunit filmů pro mladé publikum (online)

Díky dlouholeté zkušenosti a práci na řadě hollywoodských titulů (jako například Kung Fu Panda 3, Ferdinand, Trollové nebo Lego) jsme přesvědčeni o nezměrném potenciálu vytváření komunit a oslovování mladého publika. Tento typ filmů nabízí obrovské příležitosti pro marketing na sociálních médiích, ale stávají se také specifickými výzvami, kterým se snažíme dostát.

10:45 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:00
Případové studie

Vratislav Šlajer: Mlsné medvědí příběhy (případová studie, 3-8 let)
Vratislav Šlajer: Marty is Dead (případová studie, 15-18 let)
Linda Arbanová, Adam Hříbal: V síti (případová studie, 12/15/18 let)

12:00 - 13:00
Moderuje: Diana Tabakov (DAfilms, My Street Films)
Hledání a nalézání mladého publika - panelová diskuse

Hosté: Markéta Pášmová (MFF Zlín), Vratislav Šlajer (APA), Bob Kartous (EDUin), Aleš Danielis (CinemArt), Eva Spilková (CinEd, AČFK), Luděk Horký (ČT)

13:00 - 14:00
Industry Lunch s Kreativní Evropou
14:00 - 14:30
Aleš Danielis (CinemArt)
Nabídka filmů pro mladé publikum a jejich přístupnost

Přístupnost versus upozornění. Odpovědnost producenta, distributora, provozovatele kin a rodičů ve vztahu ke klasifikaci filmů. Aplikované způsoby stanovování a uplatňování přístupnosti v různých zemích.

14:30 - 15:00
Luděk Horký (ČT)
Práce s diváckými skupinami dětí a mládeže při vývoji nových pořadů a programových formátů v ČT

Širší kontext vnímání mediálního obsahu určeného dětem a umění pro děti (literatura, divadlo, film, televize, rozhlas) v českém prostředí, vzájemné inspirace, rozdíly ve vnímání CS, výhody a nevýhody labelingu. Tradice průzkumu a členění cílové skupiny dětí a mládeže na věkové stupně v České republice. Specifika televizní tvorby pro děti a mládež podle věkových stupňů.

15:00 - 16:00
Moderuje: Pavel Bednařík (ASFAV)
Věková přístupnost a potřeby mladých diváků

Diskuse se zaměří na aktuální situaci kategorizace věkové přístupnosti, kterou určuje Zákon o audiovizi. V rámci diskuse se otevřou jednotlivé modely přístupnosti a zkušenost s uplatňováním věkové přístupnosti, stejně jako strategická rozhodnutí producentů a tvůrců audiovizuálních děl. Hosté: Martin Pošta (APK), Barbora Kyas (Juniorfest), Richard Němec (Fond kinematografie)

16:00 - 18:00
Neformální setkání a drink