Konference: Den evropských autorů

Den evropských autorů je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je znovu přiblížit mladým generacím četbu knih a pomoci jim objevit rozmanitost evropské literatury.

V rámci prvního ročníku Dne evropských autorů pořádá Komise 27. března 2023 v Sofii jednodenní konferenci o podpoře čtení, na níž se sejdou zástupci ministerstev kultury nebo školství členských států, příslušných veřejných institucí a národních nevládních organizací působících v této oblasti, jakož i organizací zastupujících knižní a kulturní odvětví na evropské úrovni.

Konference bude příležitostí ke sdílení příkladů a postupů, jak vzdělávací systém a knižní sektor spolupracují při realizaci akcí na podporu čtení ve školách na místní, národní i evropské úrovni.

Podrobný program najdete pod odkazem níže. Dopolední program bude streamován online.