První ročník Dne evropských autorů

Den evropských autorů je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je přivést mladší generaci ke čtení knih a pomoci jim objevit rozmanitost evropské literatury. Akce má také zdůraznit význam všech programů a iniciativ na podporu čtení, které již v jednotlivých zemích EU probíhají. První ročník Dne evropských autorů proběhne 27. března 2023.

Součástí Dne evropských autorů budou tři aktivity.

Čtení ve školách

Do této aktivity se mohou prostřednictvím komunity eTwinning zapojit střední školy z celé Evropské unie. Školy mohou pozvat literárního autora a uspořádat s ním čtení nebo šířit povědomí o rozmanitosti v oblasti vydávání knih a pozvat zástupce tohoto odvětví, aby představil různá další povolání (ilustrátor, překladatel, editor atd.).

Školy, které mají o tuto aktivitu zájem, se mohou hlásit do 20. února 2023.

Kontakt:

Turné evropských autorů

Evropští autoři navštíví školy, knihovny a knihkupectví, kde budou číst ze svých literárních děl a povzbudí studenty k objevování dalších evropských autorů.

Konference o podpoře čtení

Konference se uskuteční v bulharském hlavním městě Sofie. Shromáždí se zde zástupci ministerstev školství a kultury členských států EU a zástupci knižního odvětví a organizací podporujících četbu. Cílem této konference je sdílet zkušenosti a postupy v oblasti čtení.

Více informací ' Konference
Všechny novinky