Konference k politikám architektury a stavební kultury

Česká komora architektůMinisterstvo pro místní rozvoj pořádají v rámci českého předsednictví v Radě EU dvoudenní mezinárodní konferenci.

Konference se bude věnovat aktuálním problémům kvality architektury a stavební kultury a je pro odbornou veřejnost. Konference se budou účastnit více než dvě stovky osob, přičemž je očekávána účast zástupců asi 20 členských států Evropské unie. Řešená témata budou zahrnovat:

  • Nový evropský Bauhaus,
  • Davoskou deklaraci a následný proces,
  • příklady zahraničních politik architektury,
  • role státních architektů,
  • udržitelnost,
  • dostupné bydlení,
  • poválečnou rekonstrukci sídel.

V rámci programu bude představena aktualizovaná Politika architektury a stavební kultury České republiky. K jednotlivým tématům proběhnou panelové diskuse. Paralelně s konferencí se předpokládá doprovodná akce pro děti.

Jednacím jazykem konference bude angličtina, zajištěno bude tlumočení do češtiny. Konference bude streamována.

Účast na konferenci i doprovodném programu je zdarma, je však nutná registrace, a to pro prezenční účast i pro sledování streamu.