Kurz pro žadatele o grant na Projekty evropské spolupráce 2023

Registrace ukončena Google kalendář

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa Kultura kurz, jehož obsahem bude rozpracování záměru vašeho projektu za účelem podání žádosti v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2023 programu EU Kreativní Evropa (uzávěrka 23. 2. 2023). Finální podání žádosti není podmínkou účasti na kurzu.

Obsahem tří workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřená na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu, financování a rozpočet ad.). Cílem kurzu je pomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti.

Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Máte-li zájem o účast na kurzu, vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU do 31. prosince 2022.

DEN 1 – čtvrtek 5. ledna, 10:00–⁠14:30

Ještě před prvním setkáním zhlédněte Webinář k výzvě Projekty evropské spolupráce 2023. Stručně představíme podstatu evropské spolupráce, prioritu výzvy a tzv. průřezová témata. Pak na základě projektů, které stručně odprezentujete, získáte odborný komentář a doporučení ze strany zástupkyň Kanceláře Kreativní Evropa a zkušené/ho manažera/ky.

DEN 2 – čtvrtek 12. ledna, 10:00–17:00

Druhý den se bude konat workshop s využitím metody business model generation (definování cílů, cílových skupin, aktivit, partnerů, komunikace a propagace, finančních zdrojů). Doporučujeme tento den pracovat s celým projektovým týmem. Jde o systémový a kreativní přístup k vyjasnění si záměru a zpřesnění projektu z různých úhlů pohledu.

DEN 3 – čtvrtek 2. února, 10:00–12:00

Poslední den kurzu se budeme věnovat vašim dotazům, které vyvstanou při formulaci žádosti, přípravě rozpočtu či práci s online systémem, ve kterém se žádosti odevzdávají. Půjde o sdílenou konzultaci, kdy očekáváme konkrétní dotazy z vaší strany.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu Kreativní Evropa Kultura, kteří hodlají podat žádost o grant Projekt evropské spolupráce 2023. Předpokládáme účast na všech třech workshopech a nastudování základních podmínek výzvy (můžete se podívat na webinář k výzvě) Účastnit se může libovolný počet členů z týmu projektu. Druhé setkání je připraveno pro celé projektové týmy (ideálně 3 osoby na projekt). Očekáváme aktivní zapojení celého projektového týmu.

Kapacita účastníků je omezená. V případě velkého zájmu budeme vybírat projekty na základě předložených anotací. Kurz je bezplatný.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa Kultura,
T 602 838 491, E .