Kurz pro žadatele o grant na Projekty evropské spolupráce 2024

Registrace ukončena

baner na Kurz pro žadatele, uzávěrka 20.11.23

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa Kultura kurz, jehož cílem je rozpracování záměru vašeho projektu za účelem podání žádosti v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2024 programu EU Kreativní Evropa (uzávěrka 23. 1. 2024). Finální podání žádosti není podmínkou účasti na kurzu.

Obsahem dvou workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřená na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, propojení s prioritami výzvy, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu, financování a rozpočet ad.). Cílem kurzu je pomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti.

Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Máte-li zájem o účast na kurzu, vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU do 20. listopadu 2023. 

DEN 1 – pondělí 27. 11., 10:00–⁠16:00

Ještě před prvním setkáním zhlédněte Webinář Projekty spolupráce a další výzvy 2024. Stručně představíme podstatu evropské spolupráce, prioritu výzvy a tzv. průřezová témata. O své dlouholeté zkušenosti s evropskými projekty se s vámi podělí kulturní manažerka a bývalá ředitelka Pražského Quadrienalle Michaela Buriánková.  Poté na základě projektů, které stručně odprezentujete, získáte odborný komentář a doporučení ze strany zástupkyň Kanceláře Kreativní Evropa Magdaleny Müllerové a Evy Žákové a zkušené manažerky evropských projektů Terezy Dobiášové Krejčí.

Tereza (Dobiášová) Krejčí, autorka, kurátorka, kulturní manažerka

Od divadelní dramaturgie postupně přešla k sociálně motivované tvorbě participativních divadelních a později i výstavních formátů. Vyprofilovala se jako evropsky uznávaná kurátorka a manažerka dětských muzeí, aby i tuhle krabičku opustila a začala konečně psát (v roce 2021 jí vyšel první román Tajemství, za který získala Magnesii Literu za Debut roku, a o rok později druhý román Tisíc let samoty.)   Kromě toho doprovází muzejní a galerijní projekty na svět a je činná jako předsedkyni platformy kreativního učení uMĚNÍM.

DEN 2 – pondělí 4. 12., 10:00–17:00

Druhý den se bude konat workshop s využitím metody LEAN CANVAS – definování cílů a potřeb, cílových skupin, aktivit, komunikace a propagace, finančních zdrojů. Doporučujeme tento den pracovat s celým projektovým týmem. Jde o systémový a kreativní přístup k vyjasnění si záměru a zpřesnění projektu z různých úhlů pohledu.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu Kreativní Evropa Kultura, kteří hodlají podat žádost o grant Projekt evropské spolupráce 2024. Předpokládáme účast na všech třech workshopech a nastudování základních podmínek výzvy (můžete se podívat na webinář k výzvě). Účastnit se může libovolný počet členů z týmu projektu. Druhé setkání je připraveno pro celé projektové týmy (ideálně 3 osoby na projekt). Očekáváme aktivní zapojení celého projektového týmu.

Kapacita účastníků je omezená. V případě velkého zájmu budeme vybírat projekty na základě předložených anotací. Kurz je bezplatný.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa Kultura,
T 602 838 491, E .