European NEWS PITCH

European NEWS Pitch pro projekty, které se chystají žádat ve výzvě Kreativní Evropy „NEWS – Journalism Partnerships“.

Pitching vybraných projektů se uskuteční online v úterý 14. března 2023 od 14:30 do 16:30 přes aplikaci Zoom.

Je možné se přihlásit jak s projektem, tak se zaregistrovat pouze jako účastník v publiku a pokud Vás některý projekt zaujme, můžete stát se jeho partnerem.
Každý prezentující bude mít možnost stručně prezentovat svůj projekt (délka prezentace: 5 minut + 2-3 minuty na otázky a odpovědi).

Uzávěrka přihlášek pro účastníky s projektem je 21. února 2023.
Účastníky, kteří se chtějí pitchingu zúčastnit pouze jako pozorovatelé, se mohou registrovat až do 13. března zde.

Akci pořádá 21 národních Kanceláří Kreativní Evropa spolu Evropskou komisí a Výkonnou agenturou EACEA. Zapojené Kanceláře Kreativní Evropa z Rakouska, Belgie, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Francie, Finska, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Islandu, Itálie, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Portugalska, Slovinska, Španělska a Ukrajiny.

V rámci mezioborové výzvy „NEWS – Journalism Partnerships (uzávěrka 27. dubna 2023) zve Evropská komise veřejná a soukromá média a organizace občanské společnosti působící v oblasti plurality médií z různých evropských zemí, aby podpořily společnou obchodní transformaci, projekty společné žurnalistiky a pluralitu a svobodu médií v Evropě. Návrhy by měly zahrnovat co nejvíce zpravodajských médií, aby byly přínosem pro širší evropskou komunitu zpravodajských médií.
Podrobnosti o výzvě najdete na našem webu zde.
Záznam informačního webináře, pořádaného agenturou EACEA  je ke zhlédnutí zde.