NEWS: Journalism Partnerships – Collaborations/Pluralism

Pro koho je výzva určena?

Výzva je rozdělena do dvou témat (žádost se musí vztahovat k jednomu z nich):

 1. Journalism Partnerships – Collaborations
  Cílem výzvy je podpořit udržitelnost a odolnost evropského mediálního odvětví a přispět tak k rozvoji důvěryhodného zpravodajství, dovedností a zaměstnanosti novinářů a profesionálů ze zpravodajských médií, a to především prostřednictvím spolupráce mezi médii. Toto téma podporuje projekty zabývající se strukturálními a technologickými změnami, kterým mediální odvětví v současnosti čelí, a kvalitní standardy mediální produkce a obchodní modely skrze podporu spolupráce, digitálních dovedností a přeshraniční a/nebo kolaborativní žurnalistiky.
 2. Journalism Partnerships – Pluralism
  Cílem výzvy je podporovat organizace občanské společnosti, které se věnují rozvoji a podpoře nezávislých zpravodajských médií, regionálních a komunitních médií, nezávislých a investigativních novinářů apod.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

1. Journalism Partnerships – Collaborations
Finanční podpora je určena pro projekty naplňující jednu z následujících priorit, příp. obě (věnující se jedné z následujících oblastí):

Priorita 1: Podpora obchodní transformace

 • projekty, které vyvíjejí lepší modely příjmů a managementu, nové přístupy k práci s publikem a marketingu, společné profesionální/technické standardy, nové typy newsroomů, sítě nebo další modely pro výměnu obsahu mezi médii, nebo pomáhají v obchodním rozvoji malým organizacím
 • projekty mohou zahrnovat akce, online vzdělávací programy a workshopy pro mediální profesionály, výměnné programy, mapování dobré praxe, vývoj technických standardů pro celé odvětví, výrobu praktických průvodců, vývoj a testování platforem a technických řešení pro výměnu námětů a dobré praxe, propagační aktivity a další aktivity napomáhající životaschopnosti odvětví

Priorita 2: Podpora projektů novinářské spolupráce

 • projekty, které testují originální zpravodajství a inovativní metody výroby a formáty, zvyšují výměnu dobré praxe mezi novináři a optimalizují workflow pro novinářské žánry vyžadující více času a zdrojů
 • projekty mohou zahrnovat akce, online vzdělávací programy a workshopy pro novináře, společný vývoj redakčních standardů, výměnné programy, online mentorské programy, finanční podporu projektům novinářské spolupráce, propagační aktivity a další aktivity s cílem zlepšit kvalitu a rozmanitost žurnalismu

2. Journalism Partnerships – Pluralism

 • finanční podpora je určena pro projekty realizované organizacemi občanské společnosti zaměřené na podporu mediálního odvětví (lokální a regionální média, nezávislí a investigativní novináři, organizace zaměřené na veřejnoprávní žurnalistiku/zprávy veřejného zájmu)
 • součástí projektu musí být ucelené schéma podpory pro výše uvedené odvětví – a to formou financování/grantů (tzv. podpora třetích stran) s cílem zkvalitňovat jejich práci a zajistit její udržitelnost
 • aktivity projektu mohou zahrnovat např. produkci zpravodajství a jeho inovace, vývoj standardů řízení a redakčního dohledu, zlepšení distribuce a šíření zpráv, rozvoj a zapojení publika, vývoj a údržba technických nástrojů, školení na výše uvedená témata či právní poradenství
 • projekt musí poskytovat podporu minimálně ve 4 zemích Evropské unie, min. 80 % rozpočtu musí být využito pro subjekty z Evropské unie

Za jakých podmínek?

1. Journalism Partnerships – Collaborations

 • žadatelem musí být konsorcium min. 3 partnerů ze  3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa
 • konsorcium může zahrnovat nezisková, veřejná a soukromá média (tištěná, online, rádio/podcast, TV) i další organizace působící v oblasti médií (asociace, NNO, novinářské fondy, vzdělávací organizace pro mediální profesionály)

2. Journalism Partnerships – Pluralism

 • žadatelem mohou být jednotlivé organizace nebo konsorcium min. 2 partnerů
 • žadatelem mohou být organizace občanské společnosti působící v mediálním sektoru (neziskové organizace, asociace médií, vzdělávací organizace, novinářské fondy apod.)
 • žadatel musí prokázat předchozí zkušenosti s realizací obdobných aktivit v mediálním odvětví a zkušenosti s udělováním a správou grantů/fondů

Jaká je výše finanční podpory?

1. Journalism Partnerships – Collaborations

 • max. 80 % celkových uznatelných nákladů
 • max. 2 000 000 EUR
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

2. Journalism Partnerships – Pluralism

 • max. 90 % celkových uznatelných nákladů
 • max. 3 000 000 EUR
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k cílům výzvy (evropská dimenze, počet a rozmanitost zapojených zemí a jazyků)
 • relevance a inovativnost navrhovaných aktivit vzhledem k očekávaným výsledků a cílovému publiku
 • strategie pro zajištění vyváženosti a inkluze
 • kvalita projektu a adekvátnost navržené metodologie
 • mechanismy k zajištění spolupráce, diverzity, nestrannosti a redakční nezávislosti
 • nákladová efektivita aktivit
 • zkušenosti organizačního týmu
 • efektivita týmu, rozdělení rolí a rozpočtu, koordinační mechanismy, systémy kontroly kvality
 • strategie pro výměnu zkušeností a dobré praxe
 • dopad projektu na místní, regionální, národní a/nebo evropské úrovni, a to i po skončení projektu

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Projekty doporučené k financování

Žadatelé z České republiky získali ve výzvě Journalism partnerships v roce 2023 prozatím rekordní částku v celkové výši 876 304 eur.

V okruhu Journalism Partnerships – Collaboration byly podpořeny 3 projekty s českou účastí částkou 573 209 eur. Historicky prvním podpořeným projektem s českým koordinátorem je projekt Constructive News: Fostering Solutions Journalism across Europe, koordinovaný Sdružením Transitions. Sdružení Transitions bylo partnerem i v dalším podpořeném projektu Integrated Collaborative Donation Solution for Journalism (koordinátor Worldcrunch z Francie). Českého partnera, Ústav nezávislé žurnalistiky, měl také projekt Ethical and Professional Media Environment for the Central and Eastern Europe (koordinátor Latvijas Mediji z Lotyšska)

V okruhu Journalism Partnerships – Pluralism byl podpořen 1 projekt s českou účastí částkou 303 095 eur, kterou získalo Sdružení Transitions jako partner v projektu Pluralism Prodemos (koordinátor je JournalismFund.Eu z Belgie).

Podrobnější informace k projektům doporučeným k financování najdete v novince.