Pitching Session: Kina jako inovační huby (9/7/2020)

Evropská komise pořádá mezinárodní pitching session k nové pilotní výzvě Kina jako inovační huby pro místní komunity s uzávěrkou 7. srpna. Akce je vhodná pro provozovatele kin a zástupce kulturních organizací, které nabízejí i filmový program.

Událost proběhne online na platformě Zoom a zúčastnit se můžete dvěma způsoby:

  • účastníci pitching session s vlastním projektem (vybrán vždy jeden z každé země, registrovat se můžete zde do 5. července)
  • pozorovatelé (registrovat se můžete zde do 5. července)

Výsledky výběru do pitching session budou oznámeny nejpozději 7. července. Celá akce bude také nahrávána, záznam bude k dispozici na youtube kanálu francouzské kanceláře Kreativní Evropa.