Workshop pro žadatele

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro ty, kteří hodlají podat žádosti o grant v rámci výzvy na projekty evropské spolupráce v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura. Seminář je zaměřen na vyplňování žádostí a jejích příloh (detailní popis projektu, rozpočet). Očekáváme, že účastníci budou pracovat na svých rozpracovaných žádostech a budou pokládat konkrétní dotazy.

Workshop pro omezený počet žadatelů se bude konat 4. listopadu od 14 do 16 hodin v Malém sále, IDU, Celetná 17, Praha 1.

Pro účast je nutná registrace na .

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E