Střed zájmu: Moc žen a kultura

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, které bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části: konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00. Akci pořádá Kancelář Kreativní Evropa a vše bude živě streamováno.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se budou konference i prezentace fyzicky účastnit jen hosté panelů a prezentující, pro diváky bude akce pouze online prostřednictvím FB Kreativní EvropaYouTube kanálu

Záznam dopolední konference

Záznam večerní prezentace projektů

 

Konference

Podle statistik v České republice žije více žen než mužů. Od roku 2018 převažují ženy nad muži jako studující na vysokých školách. Muži více pracují v zemědělství, průmyslu a stavebnictví, ženy převládají ve službách. Zároveň Česká republika ve srovnání s dalšími zeměmi EU výrazně zaostává v oblasti ekonomického rozhodování žen a například přetrvávající pandemie Covid-19 dopadá výrazněji na ženy, které se často musejí vzdát své práce ve prospěch péče o rodinu a své nejbližší. Situace není lepší ani na poli politiky, například v Parlamentu ČR, bude nově pouze čtvrtina žen. Zároveň muži stále dostávají často za stejnou práci vyšší mzdy než ženy.

Střed zájmu: Moc žen a kultura se bude zabývat především rovností žen a mužů v různých kulturních oborech (od divadla, přes literaturu, výtvarné umění, film, až po architekturu). Reflektuje kultura společnost do té míry, že rovnost žen a mužů, tedy spíše nerovnost je všudypřítomná? Během Středu zájmu: Moc žen a kultura uslyšíme osobní zkušenosti s vedením kulturních organizací. Do jaké míry se v jednotlivých kulturních oborech řeší rovné zastoupení a příležitosti žen a mužů ve vedení organizací, jak jednoduché nebo složité je práce pro rodiče s malými dětmi, případně, jak jde na pracovišti vytvořit prostředí, kde jsou lidé spokojení, tvůrčí a mají zájem se rozvíjet?

Dále se budeme zabývat samotným vzděláváním a to z různých úhlů pohledu. Jak je možné, že na vysokých školách studuje více žen, ale v praxi se jich uplatní jen zlomek? Umělecké obory nevyjímaje. Na samotné vzdělávání nahlédneme z pohledu vzdělávacích institucí, které často mladé studující nepřipraví na reálný a kompetitivní pracovní svět a proto představíme také nové možnosti, které nabízí například mentoring nebo kolektivní umělecké skupiny. Zároveň se budeme zabývat etickou kulturou a praxí na vysokých uměleckých školách.

Téma rovnosti, které bude na konferenci dominovat, nevnímáme pouze jako rovnost žen a  mužů, ale budeme se zabývat také celkovou přístupností kultury pro všechny. Musíme mít na paměti, že ženy ani muži nejsou homogenní skupinou, nejsme všichni stejní, zkušenosti každé*ho z nás jsou velmi rozdílné, například pokud aktivně pečujete o děti, pocházíte z různých minoritních skupin, žijete s postižením nebo jiným systémovým znevýhodněním (například jste staršího věku). Zároveň nás zajímá pozice kulturních organizací k tématu nerůstu programu nebo samotné organizace. Velkou inspirací pro celou konferenci je feministický způsob vedení organizací. Jedná se o výjimečný počin nebo nastávající trend naší společnosti?

Prezentace inspirativních projektů

Večerní část programu věnujeme dvanácti inspirativním příkladům, které představí vybrané umělkyně, kulturní profesionálky, vědkyně, které budou hovořit v krátkých příspěvcích opět na téma ženy v kultuře a ve společnosti. Pozvali jsme hosty různých generací i oblastí.

Program konference

10:00 - 10:05
Alica Sigmund Heráková
Přivítání, základní informace

Přivítání od Kanceláře Kreativní Evropa, základní informace o programu, organizační detaily. Moderátorkou konference je Alica Sigmund Heráková, novinářka, aktivistka, moderátorka a členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

10:05 – 10:10
Věra Jourová
Úvodní zdravice

Věra Jourová je v současné době nejvýše postavenou političkou Česka. Vykonává funkci Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost pod jejíž agendu patří také rovnost žen a mužů. Proč je z pohledu Evropské unie (včetně programu Kreativní Evropa) důležité se tématem rovnosti detailně zabývat?

10:10 - 10:25
Helena Skálová
Kultura reflektuje společnost - Keynote

Helena Skálová je ředitelka Gender Studies, o.p.s, editorka čtvrtletníku Rovné příležitosti v souvislostech a členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejího Institucionálního výboru. Ve svém keynotu shrne, jak to s rovností žen a mužů v Česku v současnosti vypadá, jak z hlediska legislativy, tak z hlediska žité praxe. Z mnoha případů v našich každodenních životech víme, že v Česku jsou sice zákony, které zabraňují diskriminaci žen (i mužů) například na trhu práce, tedy že podmínky mají být stejné pro všechny. Bohužel ale stále v mnoha oblastech (včetně v kultuře) přetrvávají systémové nerovnosti. Jsme na prahu rozkladu rodiny nebo i celé společnosti, pokud ženy chtějí stejné podmínky, jako mají muži (například v rozdělení péče o děti a rodinu)? A existuje jiné vnímání rovnosti žen a mužů pro mladou generaci lidí, kteří považují rovnost za něco naprosto přirozeného, férového a chtěného?

10:25 - 11:10
Diskusní panel – Reality-check v kulturních oborech

Pozvaní hosté budou mluvit o strategiích, která mají na prosazování rovnosti v konkrétních organizacích a v umělecké praxi v divadle, filmu, výtvarném umění a literatuře. Dozvíme se, co se jim daří, ale také co se dlouhodobě nedaří a na jaké překážky narážejí. Budeme sdílet i zajímavá data a zkušenosti ze zahraničí.

Hosté:
Marta Ljubková (šéfdramaturgyně Národního divadla)
Helena Bendová (předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie)
Václav Janoščík (filosof a pedagog AVU)
Barbora Baronová (literární dokumentaristka, majitelka nakladatelství wo-men)

11:30 - 11:45
Alice Koubová
Etická kultura na uměleckých školách. Případová studie DAMU.

Alice Koubová je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu AV ČR, proděkankou pro vědu a výzkum Divadelní fakulty AMU Praha a od července 2021 plní na DAMU rovněž roli dočasné etické mediátorky v reakci na iniciativu Ne!musíš to vydržet. Její případová studie Etická kultura na uměleckých školách se bude zabývat osobními zkušenostmi na DAMU, především otázkami vymezení etiky a bezpečného prostředí na uměleckých školách. Zároveň nabídne možnosti, jak změnit komunikaci mezi studujícími a jejich vyučujícími, nové způsoby, jak řešit hierarchii v institucích či zneužívání moci ze strany autorit. Tato studie nabídne cestu, jak dosáhnout systémových změn.

11:45 - 12:30
Diskusní panel – Fáze v kariéře ženy

V tomto diskusním bloku budou pozvaní hosté mluvit o možnostech čerstvých absolventů*tek směřujících do praxe. Jak se jednoduše zorientovat na trhu práce? A jsou příležitosti pro mladé ženy a mladé muže stejné, nebo naráží na specifické bariéry? Na umělecké školy je přijímáno relativně rovnocenný počet žen a můžu (s výjimkou velmi technických oborů), ale po ukončení vysoké školy se v praxi uplatní velmi malé procento žen. Jak může v takovém případě pomoci mentoring nebo shadowing? A jaké musí nastat podmínky, aby se dala kombinovat umělecká kariéra a mateřství?

Hosté:
Jonáš Zbořil (redaktor, moderátor, básník)
Julie Žáčková (filmová producentka, zakladatelka Girls in Film Prague)
Aneta Martinek (spoluzakladatelka Holky z Marketingu)
Darina Alster (spoluzakladatelka Mothers Artlovers)

12:50 - 13:35
Diskusní panel - Výzvy současnosti a kultura budoucnosti

Tématem závěrečného panelu bude například řízení kulturních organizací v budoucnosti. Budou organizace vedeny na základě feministického principu empatie a spolupráce oproti tradičního hierarchického a konkurenčního? Dotkneme se i udržitelnosti kultury a tzv. nerůstu, co to znamená pro organizaci a její publikum? Je kultura přístupná všem – jak pro pracující v kultuře, tak pro širokou veřejnost? Jsou v dnešní době stále cílové skupiny, které se ke kultuře a umění těžko dostanou?

Hosté:
Alžběta Brůhová (architektka, spoluzakladatelka platformy Architektky)
Tereza Stejskalová (programová ředitelka tranzit.cz, kurátorka, členka Feministické umělecké instituce)
Ivan Buraj (umělecký šéf HaDivadla)
Jitka Rudolfová (expertka na přístupnost, Jeden svět pro všechny)

13:35 - 13:40
Zakončení a networking