Střed zájmu: PUBLIKUM

Kancelář Kreativní Evropa už popáté představí dvanáctku inspirativních příkladů práce s publikem. Střed zájmu: PUBLIKUM se koná ve středu 27. listopadu od 18.30 v kině Edison, Jeruzalémská 2, Praha 2.

Práce s publikem je důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa.

Akce navazuje Středy zájmu: PUBLIKUM a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM, které pořádáme od roku 2013, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Vstupenky koupíte na stránkách Edison Filmhub.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, E , T 224 809 118

PROGRAM STŘED ZÁJMU: PUBLIKUM

27. 11. 2019, kino Edison Filmhub, 18:30 – 21:00

Galerie Rudolfinum, Zdenka Švadlenková: Artpark – umělci v roli mediátorů

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Lenka Flory: Budování publika v regionu: Vysočina Seniors hvězdami KoresponDance

Studio DAMÚZA, Daniela Fialová: KUK – Festival v plenkách

GAMPA – Galerie města Pardubic, Offcity, Šárka Zahálková: Pardubické prázdno a jeho naplnění

Muzeum umění Olomouc, Terezie Čermáková: ArtCoMe – Na vlnách tvořivosti a mezinárodní spolupráce

Institut dokumentárního filmu, Bohdan Bláhovec: KineDok – komunitní kino

Veřejný sál a galerie Hraničář, Martina Johnová a Tomáš Petermann: Sluneční město – Jaký příběh vytváří Hraničář v Ústí nad Labem?

Národní divadlo, Zuzana Kráľová: #narodnidivadlo_young

Artinii, Vladimír Kuba: Nový distribuční model – komunitami řízená filmová distribuce

G18 Zlín, Vendula Gregorovičová a Romana Veselá: OF BY FOR ALL

Studio DVA divadlo, Tomáš Přenosil: Vy jste naše hvězdy

Sladovna Písek, Tereza Dobiášová: Divadlo jako příležitost k individuaci pre-teens