Zavřít

Práce s publikem

Kultura hraje v rozvoji společnosti významnou roli spočívající ve schopnosti vzdělávat, odstraňovat bariéry, angažovat komunity a proměňovat místa, ve kterých žijeme. Pro tradiční kulturní organizace i nezávislé projekty je důležité se zajímat o své diváky, návštěvníky či posluchače, poznávat jejich potřeby a požadavky, vycházet jim vstříc sklad bou svých programů i jejich prezentací a v neposlední řadě nezapomínat ani na nejmladší generaci, ve které si pěstujeme budoucí publikum.

Práce s publikem je jednou z priorit programu Evropské unie Kreativní Evropa zaměřeného na kulturní a kreativní odvětví. Kancelář Kreativní Evropa – Kultura tématu systematicky věnuje.

Více informací o současné situaci v oblasti práce s publikem se dozvíte v článku na portálu Kreativní Česko s názvem Kritický pohled na práci s publikem.

Střed zájmu: PUBLIKUM 2019

V listopadu 2019 se v kině Edison v Praze konal pátý ročník Středu zájmu: PUBLIKUM, jež představil tucet inspirativních příkladů práce s publikem z různých oblastí kultury. Akci uspořádala Kancelář Kreativní Evropa.

Nabízíme vám přehled projektů, které se na Středu zájmu představily.

Práce s publikem je důležitá pro činnost kulturních organizací i příležitostné kturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa.

Elektronickou publikaci a video příspěvky jsou aktuálně v přípravě.

Prezentované projekty:

 • Galerie Rudolfinum, Zdenka Švadlenková:
  Artpark – umělci v roli mediátorů
 • Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Lenka Flory:
  Budování publika v regionu: Vysočina Seniors hvězdami KoresponDance
 • Studio DAMÚZA, Daniela Fialová:
  KUK – Festival v plenkách
 • GAMPA – Galerie města Pardubic, Offcity, Šárka Zahálková:
  Pardubické prázdno a jeho naplnění
 • Muzeum umění Olomouc, Terezie Čermáková:
  ArtCoMe – Na vlnách tvořivosti a mezinárodní spolupráce
 • Institut dokumentárního filmu, Bohdan Bláhovec:
  KineDok – komunitní kino
 • Veřejný sál a galerie Hraničář, Martina Johnová a Tomáš Petermann:
  Sluneční město – Jaký příběh vytváří Hraničář v Ústí nad Labem?
 • Národní divadlo, Zuzana Kráľová:
  #narodnidivadlo_young
 • Artinii, Vladimír Kuba:
  Nový distribuční model – komunitami řízená filmová distribuce
 • G18 Zlín, Vendula Gregorovičová a Romana Veselá:
  OF BY FOR ALL
 • Studio DVA divadlo, Tomáš Přenosil:
  Vy jste naše hvězdy
 • Sladovna Písek, Tereza Dobiášová:
  Divadlo jako příležitost k individuaci pre-teens

Fotografie © Adéla Vosičková

 

 

Mezinárodní konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage 2018

 

Dne 8. listopadu 2018 proběhla v pražském Divadle Archa konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, kterou zorganizovala Kancelář Kreativní Evropa u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví.

Cílem konference bylo zamyslet se nad současnou rolí, jakou hrají různé paměťové a kulturní instituce ve vztahu k veřejnosti, nad možnými novými přístupy ke kulturnímu dědictví, ve kterých by hlavní roli hráli návštěvníci, a inspirovat odborné publikum konference příklady takového přístupu v zahraničí i u nás. Konference měla za cíl odpovědět si na tři základní otázky: Pro koho pečujeme o kulturní dědictví, Co mohou paměťové instituce nabídnout společnosti a Jaký je vztah kulturního dědictví a současného umění. Pokračovat na stránku konference zde.

Závěry z konference prezentuje publikace Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití. Volně ke stažení zde.

Přečtěte si kompletní zprávu z konference. Ke stažení zde.

Podívejte se na záznam z konference. Ke shlédnutí zde.

Na konferenci navázala akce Střed zájmu: PUBLIKUM, v rámci níž se představilo dvanáct zajímavých příkladů práce s publikem, tentokrát z oblasti kulturního dědictví.

V případě, že máte zájem o doplňující materiály či informace, kontaktujte nás na E kultura@kreativnievropa.cz.

 
Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví 2018

Dne 8. 11. 2018 se  konala akce Střed zájmu: PUBLIKUM, kterou Kancelář Kreativní Evropa pořádala již po čtvrté, tentokrát tematicky zaměřenou na oblast kulturního dědictví. V rámci večera se divákům opět představilo 12 inspirativních příkladů práce s publikem.

 

Vítězným projektem večera se stal projekt Jak prezentovat památky před jejich obnovou? spojený se státním zámkem Vimperk, který je v značně zdevastovaném stavu a bez jediného kousku mobiliáře. Projekt se snaží odpovědět na otázku, jak přesvědčit návštěvníka, že kulturní hodnota našich hradů a zámků se neskrývá v uměle instalovaných interiérových expozicích.

 • Video-prezentace všech projektů ke shlédnutí zde.
 • E-publikace s popisem prezentovaných projektů zde.

Program

 • 1. Vzdělávat prostřednictvím smyslů a emocí – Martina Schutová (Muzeum nové generace, Zámek Žďár)
 • 2. Němé filmy s DJ sety – Jonáš Kucharský (Národní filmový archiv)
 • 3. Vyšehrátky: Interaktivní divadelní bojovka – Tereza Tomášová a Agáta Charvátová (Studio Damúza)
 • 4. Jak prezentovat památky před jejich obnovou? – Lucie Budirská (Státní zámek Vimperk)
 • 5. Naše Betynka – sv. Alžběta Uherská Durynská – Jana Doubková (Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici)
 • 6. V knihovně jako doma – Radek Hasák (Knihova Dobříš)
 • 7. Národní JINAK – Lenka Hubáčková (Národní divadlo)
 • 8. 8smička: Továrna na sukno i zóna pro umění – Marcela Straková (Nadační fond 8smička)
 • 9. Paměť národa a vzdělávání – Magdaléna Benešová (Post Bellum)
 • 10. Zauhlovačka – Jitka Jakubčíková (AvantgArt)
 • 11. Zahrada stokrát jinak –  Lenka Křesadlová a Petr Hudec (Metodické centrum zahradní kultury, NPÚ, Kroměříž)
 • 12. Já kořen mediator –  Tomáš Žižka (Mamapapa)

Práce s publikem (audience development) je prioritou programu EU Kreativní Evropa. V tomto tématu navazujeme na Střed zájmu: PUBLIKUM z let 2014, 2015 a 2017 a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM v letech 2013 a 2016, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

 

Akce navazovala na mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, zpráva z konference je ke stažení zde, webová stránka je zde. .

V případě, že máte zájem o doplňující materiály či informace, kontaktujte nás na E kultura@kreativnievropa.cz. Více o konferenci najdete zde.

Střed zájmu: PUBLIKUM 2017

Kancelář Kreativní Evropa už potřetí představila dvanáctku inspirativních příkladů práce s publikem. Ve Studiu Hrdinů se představily tyto projekty:

 • FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT BRNO / Koktejlové menu inspirované divadlem
 • SE.S.TA / Jak zbohatnout tancem
 • KRUTÓN / Young Film Fest
 • NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE / Uprchlíci v galerii i mimo ni
 • NUTPRODUKCE / Cena Pavla Kouteckého 2017
 • DOX, CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ / Na stopě budoucím návštěvníkům
 • NAFILM / Vzdělávací filmové programy
 • PRAHA 14 KULTURNÍ / Plechárna – komunitní kultura na sídlišti
 • DIVADLO FESTE / Schauspiel, prožitek z minulosti
 • NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR / Knihy znovu nalezené
 • DIVADLO ARCHA / Audience development začíná doma
 • TRAM BUSKERS´ TOUR / Projekt Kateřiny Šedé s pouličními hudebníky

Stáhněte si e-publikaci, kde jsou popsány všechny příspěvky.

Mezinárodní konference RE:PUBLIKUM 2016

3.–4. 11. 2016, Divadlo Archa, Praha

Práce s publikem by měla být prioritou kulturních organizací. Zdaleka se nejedná pouze o marketing; práce s publikem ovlivňuje plánování nových aktivit, zasahuje do provozu, tvorby programu, vzdělávání. Kromě zvyšování zájmu ze strany publika či příjmů ze vstupného může jít také o strategický nástroj veřejné správy či může hrát důležitou roli prostředníka v roztříštěné společnosti.

O inspirativních příkladech z praxe, agenturách věnujících se analýze dat, roli zřizovatelů, o angažovaných kulturních organizacích či úskalích práce s publikem hovořili renomovaní zahraniční i tuzemští odborníci (3. 11.); druhý den proběhly specializované workshopy a exkurze v inspirativních kulturních organizacích (4. 11.).

Mezi hlavními hosty konference jsme mimo přivítali Petru Hůlovou (spisovatelku, ČR), Stevena Hadleyho (Queen’s University Belfast, Severní Irsko), Kathleen McInnis (See-Through Films, USA) a Anne Torreggiani (The Audience Agency, Velká Británie) nebo Ada Geerdinka (Westfries Museum, Hoorn, Nizozemsko).

Konference se konala pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.

 • Publikace z konference ke stažení zde.

Video z konference:

          

Video 1

 • Přivítání:
  Karel Barták, Evropská komise
  Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
 • Úvodní slovo Petry Hůlové „Vyhlazení“ 
 • BLOK 1: Práce s publikem – příležitosti a rizika
  Steven Hadley, Queen’s University Belfast, UK: Přístupné, nebo dostupné? Několik myšlenek k práci s publikem a demokratickému přístupu ke kultuře
  Roman Giebisch, Národní knihovna: Knihovny bez knih
  Ondřej Chrobák, Moravská galerie v Brně: „Návštěvnický obrat“ v praxi
  Anna Lísalová, Aerofilms: Scope100 – publikum jako filmový akvizitor
  Kathleen McInnis, See-Through Films, USA: Chytré zacílení filmů na budoucího diváka

Video 2

 • BLOK 2: K čemu nám jsou data
  Anne Torreggiani, The Audience Agency, UK: Data o publiku pro přípravu strategií i pro praxi
  Marek Hovorka, Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Jihlava / MFDF Ji.hlava
  Jiří Suchánek, Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 / Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
  Joanna Swajcowska, Magistrát Varšava, Polsko / Kulturní politika města Varšavy
  Pepe Zapata, TecneCultura, Španělsko / Tanec s daty

Video 3

 • BLOK 3: Společenská odpovědnost umělců a kulturních organizací
  Ad Geerdink, Westfries Museum, Hoorn, NL / Pojďme se zapojit. Výzva k angažovanosti kulturních institucí
  Lenka Kukurová, nezávislá kurátorka / Výstava Strach z neznámeho
  Marcela Steinbachová, Kruh / Architektura společně
  David Jařab, Studio Hrdinů / Angažované divadlo
  Ondřej Hrab, Divadlo Archa / Divadlo musí mít důvod
 • Shrnutí od Kathleen McInnis

Konference byla simultánně tlumočená do a z anglického jazyka.

Registrace

 • Pro účast na hlavní části konference se laskavě zaregistrujte zde.
 • Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých workshopů a exkurzí je nutné se na ně závazně registrovat na email media@kreativnievropa.cz. Registrace je platná po jejím potvrzení ze strany organizátorů. 

Konferenční poplatek

 • Celá konference 1. a 2. den (3. a 4. 11.) – 700 Kč (studenti 450 Kč)
 • Pouze 1. den (3. 11.) – 300 Kč (studenti 150 Kč)
 • Poplatek můžete uhradit na místě v pokladně Divadla Archa, nebo předem prostřednictvím portálu GoOut na https://goout.cz/cs/listky/re-publikum/ino/.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, T 224 809 118, E magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz

Střed zájmu: PUBLIKUM 2015

V září 2015 se ve Studiu Hrdinů v Praze konal druhý ročník akce Střed zájmu: Publikum, jež představila tucet inspirativních příkladů práce s publikem z různých oblastí kultury a která navázala na úspěšnou mezinárodní konferenci RE: Publikum. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století (2013).

Akci uspořádaly Kancelář Kreativní Evropa a Institut umění ve spolupráci se Studiem Hrdinů. Nabízíme vám přehled projektů, které se na Středu zájmu představily.

Prezentované projekty:

 • JATKA78 A CIRK LA PUTYKA / Takové malé národní obrození
 • KNIHOVNA TŘINEC / Knihovna jako kreativní prostor aneb Bourání stereotypů
 • DW7 / Tvoříme kulturu, tvoříme komunitu
 • KARLOVARSKÝ KRAJ / Program MaK
 • JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA / Filharmonie PLUS+
 • AEROPOLIS / Univerzitní kino Scala
 • FUD UJEP / Univerzita Předlice
 • DOC AIR / My Street Films
 • DIVADLO FESTE / Okružní jízda, performativita veřejného prostoru
 • DOC.DREAM / Živé kino a Váš domácí festival
 • PLZEŇ 2015 / Plzeňské rodinné fotoalbum
 • NÁRODNÍ KNIHOVNA / Kniha do vlaku

Popis všech projektů najdete v e-publikaci, ke stažení zde.

Střed zájmu: PUBLIKUM 2014

V červnu 2014 se ve Studiu Hrdinů v Praze konala akce Střed zájmu: Publikum, jež představila tucet inspirativních příkladů práce s publikem z různých oblastí kultury a která navázala na úspěšnou mezinárodní konferenci RE: Publikum. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století, konanou na jaře 2013 v pražském Divadle Archa. Akci uspořádaly Kancelář Kreativní Evropa a Institut umění ve spolupráci se Studiem Hrdinů.

Nabízíme vám přehled vybraných projektů, které se na Středu zájmu představily. Zastoupeny byly jak malé, tak větší organizace, umělecké iniciativy, akce v tradičních i alternativních prostorách.

E-publikace je ke stažení zde.

Práce s publikem je důležitá pro činnost kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa.

 

 

Mezinárodní konference RE:PUBLIKUM 2013

Dne 24. dubna 2013 se v Divadle Archa konala celodenní konference RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století.

Budování nových modelů komunikace s publikem, podpora práce s diváky, hledání nových diváckých skupin, netradiční způsoby prezentace uměleckých děl, práce s dětmi jako budoucím publikem… To jsou některá z témat, kterým se věnovala konference s názvem RE:PUBLIKUM. Organizátoři, Česká kancelář programu Kultura, MEDIA Desk Česká republika a Divadlo Archa, na konferenci pozvali řadu atraktivních hostů z Česka i zahraničí, kteří na úspěšných příkladech z praxe předvedli, jak lze v současné době pracovat s publikem.

 Prezentace příspvěků:

 • Kdo je naše publikum?
  Chris Torch (Intercult, Švédsko)
 • BLOK 1: Nové modely pro nové publikum
  Nick Mayhew (Ashmolean Museum, Velká Británie)
  Anne Downes (Opening the Book, Velká Británie)
  Ondřej Chrobák (Metodické centrum CENS, Moravská galerie v Brně, ČR)
 • BLOK 2: Cesty k novému publiku
  Dieter Jaenicke (Hellerau, Německo),
  Ivo Andrle (Aerofilms, ČR)
  Jiří Sulženko (Zahrada 2020, ČR)

  Lars Seeberg (see@rt, Dánsko)
 • BLOK 3: Publikum – partner a spolutvůrce
  Shipra Ogra (Divadelní společnost London Bubble, Velká Británie)
  Eva Kesslová (Orchestr BERG, ČR)
  Aleš Burger (HitHit.com, ČR)
 • BLOK 4: Děti – vklad do budoucnosti
  Barbara Minghetti (AsLiCo, Itálie)
  Ondřej Horák (tranzitdisplay, ČR)

  Eva Blažíčková ( Konzervatoř Duncan centre, ČR)
Video z konference (netlumočeno)
Úvod – organizátoři Úvod – Anna Matoušková, MK Úvod – Ann Branch, Evropská komise Úvod – Chrise Torche s Ann Branch
Who is our audience? – Chris Torch Blok 1 – Nick Mayhew, Ashmolean Museum Blok 1 – Anne Downes, Opening the Book  Blok 1 – Chrobák, Moravská galerie v Brně 
Blok 1 – debata Blok 2 – Dieter Jaenicke, Helleau Blok 2 – Ivo Andrle, Aerofilms Blok 2 – Jiří Sulženko, Zahrada 2020
Blok 2 – debata Blok 2 – Lars Seeberg, Theatron Blok 3 – Chris Torch – úvod Blok 3 – Shipra Ogra, London Bubble Theatre
Blok 3 – Eva Kesslová, Orchestr Berg Blok 3 – Aleš Burger, HitHit.com Blok 3 – debata Blok 4 – Barbara Minghetti, AsLiCo
Blok 4 – Ondřej Horák, tranzitdisplay Blok 4 – Eva Blažíčková, Konzervatoř Duncan centre Blok 4 – debata Závěr – Co zmůže umění – Ondřej Hrab, Jana Svobodová, Chris Torch