Řecká organizace hledá projekty v oblasti peformativního umění

Oikeio Theatro produkuje divadelní představení uváděná mimo tradiční divadelní prostory – školy, továrny, sociání ústavy apod. Organizace se chce podílet na divadelních projektech pracujících s novými technologiemi za účelem snazší dostupnosti. Cílí především na skupiny ze znevýhodněných oblastí ať už kvůli zdravotním, ekonomickým, sociálním, geografickým překážkám, či kulturním odlišnostem.

Organizace chce také vytvořit online výukový program zahrnující masterclassy, pracovní listy, výuková videa apod. přístupná všem.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura. Pro bližší představu si můžete projít databázi podpořených projektů.

Organizace zároveň hledá projekty z oblasti divadla, digitalizace umění, vzdělávacích workshopů a životního prostředí, kterým by mohla být partnerem.

Ozvěte se co nejdříve.

Kontakt: Evangelos Agalos, E , T +30 210 3647201

Informace k partnerství
Všechny nabídky