Innovation Lab 2021

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími.

Výzva Creative Innovation Lab je vyhlášena v rámci Mezioborové části programu Kreativní Evropa. Přihlásit se tak do ni mohou všechny subjekty z kreativních a kulturních odvětví včetně audiovize. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Pro první ročník Creative Innovation Lab bude platit tematický přístup odpovídající prioritám programu Kreativní Evropa: dvěma specifickými tématy pro tento rok budou zvyšování udržitelnosti (greening) v kulturních a kreativních odvětvích a inovativní vzdělávací nástroje využívající kreativitu a kreativní odvětví k řešení závažných společenských témat, jako jsou dezinformace.

Finanční podpora je určena pro:

 • management a monetizaci autorských práv, včetně transparentnosti a spravedlivého odměňování
 • sběr a analýzu dat, s důrazem na prognózy pro tvorbu obsahu a práce s publikem
 • zvyšování udržitelnosti (greening) v kulturních a kreativních odvětvích, včetně akcí přispívajících k projektu European Bauhaus
 • inovativní vzdělávací nástroje a obsah využívající kreativitu a kreativní odvětví k řešení společenských témat jako jsou dezinformace, fake news ad.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

 • žadatelem musí být konsorcium min. 3 partnerů ze 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa
 • konsorcium musí zastupovat několik kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká je výše finanční podpory?

Maximálně 60 % celkových uznatelných nákladů

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k novým potřebám trhu a k hledání řešení podporujících spolupráci a aplikovatelných napříč odvětvími, ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního a dalších kulturních/kreativních odvětví a ke zvýšení šíření, viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropského obsahu v digitálním věku
 • evropská dimenze/potenciál projektu (původ obsahu, partnerství, přeshraniční/vícejazyčná dimenze, potenciál k expanzi)
 • strategie pro zajištění vyváženosti a inkluze
 • kvalita projektu (metodologie, analýza trhu, povaha a načasování činností, cílová skupina, odvětví a teritoria, spolupráce mezi odvětvími, strategie a nástroje)
 • koherence obchodního modelu, uskutečnitelnost a nákladová efektivita
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu a/nebo konsorcia, rozdělení činností a výměna zkušeností, přidaná hodnota partnerství
 • metodologie pro sběr, analýzu a šíření dat za účelem sdílení výsledků a výměny zkušeností
 • dopad projektu na hodnotový řetězec zapojených odvětví​

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete v záznamu ze Semináře k výzvě Creative Innovation Lab 2021, který detailně představil tuto výzvu i program Creative Innovation Lab. Další informace najdete také v záznamu Mezinárodního Pitching Fora žadatelů ve výzvě Creative Innovation Lab.

Výsledky výzvy

Seznam všech podpořených projektů najdete na webu FTOP přímo u výzvy a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy -CREA-CROSS-2021-INNOVLAB).

Ve výzvě bylo podáno celkem 43 žádostí, z nichž 10 bylo podpořeno. Nefiguruje mezi nimi žádný český subjekt.

Další informace najdete v novince.