NEWS-Journalism Partnerships

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro projekty spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti médií. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Finanční podpora je určena pro projekty naplňující jednu z následujících priorit, příp. obě:

Priorita 1: Podpora obchodní transformace

 • projekty, které vyvíjejí lepší modely příjmů a managementu, nové přístupy k práci s publikem a marketingu, společné profesionální/technické standardy, nové typy newsroomů, sítě nebo další modely pro výměnu obsahu mezi médii, nebo pomáhají v obchodním rozvoji malým organizacím
 • projekty mohou zahrnovat akce, online vzdělávací programy a workshopy pro mediální profesionály, výměnné programy, mapování dobré praxe, vývoj technických standardů pro celé odvětví, výrobu praktických průvodců, vývoj a testování platforem a technických řešení pro výměnu námětů a dobré praxe, propagační aktivity a další aktivity napomáhající životaschopnosti odvětví

Priorita 2: Podpora projektů novinářské spolupráce

 • projekty, které testují originální zpravodajství a inovativní metody výroby a formáty, zvyšují výměnu dobré praxe mezi novináři a optimalizují workflow pro novinářské žánry vyžadující více času a zdrojů
 • projekty mohou zahrnovat akce, online vzdělávací programy a workshopy pro novináře, společný vývoj redakčních standardů, výměnné programy, online mentorské programy, finanční podporu projektům novinářské spolupráce, propagační aktivity a další aktivity s cílem zlepšit kvalitu a rozmanitost žurnalismu

Za jakých podmínek?

 • žadatelem musí být konsorcium min. 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa
 • konsorcium může zahrnovat nezisková, veřejná a soukromá média (tištěná, online, rádio/podcast, TV) i další organizace působící v oblasti médií (asociace, NNO, novinářské fondy, vzdělávací organizace pro mediální profesionály)
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 80 % celkových uznatelných nákladů

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k cílům výzvy (evropská dimenze, počet a rozmanitost zapojených zemí a jazyků, možnost využití projektu i pro regionální a místní média)
 • relevance a inovativnost navrhovaných aktivit vzhledem k potřebám daného odvětví a cílových zemí/regionů
 • strategie pro zajištění vyváženosti a inkluze
 • kvalita projektu a adekvátnost navržené metodologie
 • mechanismy k zajištění spolupráce, diverzity, nestrannosti a redakční nezávislosti
 • nákladová efektivita aktivit
 • zkušenosti organizačního týmu
 • efektivita týmu, rozdělení rolí a rozpočtu mezi partnery, koordinační mechanismy, systémy kontroly kvality
 • strategie pro výměnu zkušeností a dobré praxe
 • dopad projektu na místní, regionální, národní a/nebo evropské úrovni, a to i po skončení projektu

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​