Oběh evropských literárních děl 2021

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl, zejména podporou překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny (kastilštiny) a italštiny,
 • oslovení nového publika evropských literárních děl v EU i mimo ni,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Jaké činnosti lze financovat?

Kromě překladatelských, propagačních a distribučních činností (dovozní strategie) mohou návrhy zahrnovat také „vývozní“ aktivity mezi jednotlivými subjekty (business-to-business, B2B), které pomohou podpořit prodej překladatelských práv v Evropě i mimo ni.

Navrhované činnosti seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Výzva podpoří přibližně čtyřicet projektů (5 mil. eur) realizovaných buď jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • distribuční strategii zajišťující široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozšíření publika evropských překladových beletristických děl,
 • projekt podpoří spolupráci mezi autory, překladateli, nakladateli, distributory, knihkupci, knihovnami, festivaly a literárními akcemi,
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivé odměny,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy (inkluze, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí).

Jaká je výše finanční podpory?

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Výsledky výzvy

Seznam podpořených projektů najdete na webu FTOP přímo u výzvy a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy CREA-CULT-2021-LIT).

Celkem bylo podpořeno 40 projektů zaměřených na překlad, vydání, distribuci a propagaci evropských beletristických děl. Za ČR nebyla podána žádná žádost.

V rámci některých projektů by však mělo dojít k překladu děl českých autorek a autorů do jiných jazyků – např. dílo Viktorie Hanišové do italštiny v rámci projektu When Women Write.

Další informace o výsledcích najdete v novince.