Výsledky výzvy Oběh evropských literárních děl 2021

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy na podporu oběhu evropských literárních děl z roku 2021. Celkem bylo podpořeno 40 projektů zaměřených na překlad, vydání, distribuci a propagaci evropských beletristických děl. Za ČR nebyla podána žádná žádost.

V rámci některých projektů by však mělo dojít k překladu děl českých autorek a autorů do jiných jazyků – např. dílo Viktorie Hanišové do italštiny v rámci projektu When Women Write.

Seznam podpořených projektů najdete na webu FTOP přímo u výzvy a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy CREA-CULT-2021-LIT).

Výzva a výsledky '
Všechny novinky