Video games and immersive content development

Pro koho je výzva určena?

Podpora vývoje narativních videoher a imerzivního obsahu, určených pro komerční distribuci (do vytvoření prvního hratelného prototypu/zkušební verze hry).

Žádost může podat herní studio, XR studio nebo audiovizuální produkční společnost.

Žádost nově může podat také konsorcium min. 2 společností (koordinátor/vedoucí projektu a partner).

Jaké projekty mohou být podpořeny?

 • narativní videohry nebo interaktivní narativní imerzivní projekty určené pro komerční distribuci
 • příběh musí být vyprávěn v průběhu celé hry/projektu (in-game storytelling), ne pouze jako úvod nebo závěr

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

 • hlavní předmět činnosti společnosti – vývoj/výroba videoher, vývoj zábavního software nebo výroba audiovizuálních děl
 • společnost je registrována v jedné z členských zemí programu MEDIA a vlastněna občany těchto zemí
 • společnost (v případě konsorcia koordinátor) vyvinula/vyrobila alespoň jednu videohru nebo imerzivní projekt, který byl komerčně distribuován v období od 1. 1. 2021 do uzávěrky výzvy
 • společnost (v případě konsorcia koordinátor nebo jeden z partnerů) musí vlastnit většinu práv k projektu
 • v případě adaptace musí společnost (v případě konsorcia koordinátor nebo jeden z partnerů) doložit i práva k adaptaci
 • produkční fáze (začínající od vytvoření prvního hratelného prototypu/zkušební verze hry) nesmí být naplánována dříve než za 10 měsíců od data uzávěrky

Jaká je výše finanční podpory?

 • fixní částka ve výši 60% odhadovaného uznatelného rozpočtu na vývoj (náklady jsou uznatelné až od podpisu smlouvy, v odůvodněných případech od podání žádosti)
 • max. 200 000 EUR

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • originalita konceptu
 • originalita a inovace využitých technik
 • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze
 • kvalita vyprávění a vizuálního přístupu
 • kvalita grafického a zvukového designu
 • kvalita strategie vývoje a finanční strategie
 • potenciál evropského a mezinárodního prodeje a distribuce
 • kvalita marketingové strategie

Jak žádost podat?

Prezentace z webináře a Záznam webináře k výzvě Kanceláře KE MEDIA (v ČJ).

Infosession  k výzvě Agentury EACEA (v AJ) se koná v úterý 21. listopadu 2023 14:30 – 17:00
Meeting link,
Meeting number: 2744 539 7715, Password: t2eWMrBB@43 (82396722 from phones)

Nově je možné žádat na vývoj ve více výzvách v jednom roce. Podmínkou je, že stejný projekt nesmí figurovat ve více žádostech.

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.