Evropská platforma pro architekturu LINA otevřela výzvu pro začínající tvůrce

Podpořená evropská platforma pro architekturu LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture) hledá inovativní projekty, které se zabývají udržitelnými a environmentálními výzvami v architektuře a mají ambice své nápady realizovat. Výzva je určena autorům jakýchkoliv projektů, společenských inovací, kritických postupů, výzkumů a spekulací, které se zabývají každodenními etickými a společenskými důsledky klimatické a environmentální krize. Je určena například architektům, krajinářským architektům, urbanistům, designérům, inženýrům, výzkumným pracovníkům, umělcům, kurátorům a dalším kreativním profesionálům na začátku jejich kariéry.

Platforma LINA sdružuje architektonická muzea, univerzity, výzkumné sítě, nadace, trienále, bienále a dalších architektonické organizace. Jejím českým členem je Galerie VI PER.

LINA pomůže vašim projektům prorazit v mezinárodní komunitě. Autoři vybraných projektů představí svou práci na konferenci platformy LINA v Lublani, která se koná 21. a 22. října 2022. Tam budete pozváni ke spolupráci se členy LINA, k účasti na jejich aktivitách a stanete se součástí LINA Architecture Programme 2022-23, který bude probíhat od 23. října 2022 do 31. května 2023.

Přečtěte si podrobnosti o výzvě a podejte svou žádost prostřednictvím tohoto odkazu přímo na stránkách platformy LINA.

Uzávěrka výzvy je 12. září 2022.

Výzva ' Více informací o platformě LINA '
Všechny novinky