Evropské divadelní publikum v nové knize projektu ASSET

Podpořený projekt ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres vydal knihu The Audience In Centre Stage, která popisuje jeho průběh a výsledky. Dozvíte se v ní podrobnosti o publiku v pěti zemích Evropské unie a získáte informace o tom, jak se svým publikem lépe pracovat a segmentovat jej. Kniha je dostupná ke stažení na webu projektu.

Hlavním cílem projektu ASSET, který probíhal od roku 2019 do roku 2021 a do něhož se velkou měrou zapojily Akademie múzických umění v Praze (vedoucí projektu) a Institut umění – Divadelní ústav, byl vývoj a testování prostředků, díky nimž se mohou evropská divadla dozvědět více o svém publiku a využít tyto poznatky k diverzifikaci a prohloubení vztahu s publikem a k tvorbě jejich uměleckých programů a marketingu za využití akcí, které pracují s publikem, jako je například European Theatre Night.

Publikaci vydalo v tištěné formě Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Zakoupit ji můžete na tomto odkazu.

Kniha ke stažení '
Všechny novinky