Podpora přípravy žádosti – loga ke stažení

Příprava žádostí na Projekty evropské spolupráce 2025 (program EU Kreativní Evropa)

Příjemce podpory se smluvně zavázal, že bude uvádět ve všech oficiálních propagačních materiálech (letáky, plakáty, tiskové zprávy, brožury, internetové stránky apod.) souvisejících s poskytnutou podporou následující loga:

  • logo Kanceláře Kreativní Evropa a Institutu umění – Divadelního ústavu,
  • tři loga Národního plánu obnovy (NPO, NextGenerationEU, MK),
  • logo k výročí vstupu ČR do EU
    Podpora získala záštitu Úřadu vlády u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do EU.

Složka s logy je ke stažení zde.

Platí pouze pro pilotní výzvu vyhlášenou v rámci projektu podpořeného z Národního plánu obnovy, komponenta 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Status umělce – Výzva č. 4/2023– Mobilita III, (projekt č. 0314000087).