Komise zveřejnila seznam projektů spolupráce doporučených k financování v roce 2022

Evropská komise zveřejnila výběr projektů, které byly předběžně vybrány k financování v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2022 (číslo výzvy CREA-CULT-2022-COOP), která měla uzávěrku 5. května.

Výsledky výběrového řízení byly všem žadatelům oznámeny individuálně. S celkovým rozpočtem ve výši přibližně 68 milionů eur bylo do fáze GAP (příprava grantové dohody) pozváno 169 návrhů, z toho 132 malých projektů spolupráce, 28 středních projektů spolupráce a 9 velkých projektů spolupráce. Celková úspěšnost žadatelů je 25 %. Celkem by se na 169 navržených projektech mělo podílet 823 organizací. Většina návrhů (42 %) se týká odvětví scénického umění včetně hudby (převažují návrhy týkající se divadla, hudby/opery a tance).

Celkem šest českých subjektů uspělo mezi žadateli o grant na projekt spolupráce malého rozsahu.

  • MAS Rozkvět, z. s. – projekt: CulHerCis22
  • Institut umění – Divadelní ústav – projekt: Activ CITY(zens)
  • EUROFILMFEST – projekt: LET´S SING OPERA!
  • Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. – projekt: Accelerator of professionalization of Roma music artists
  • DOC.DREAM SERVICES s. r. o. – projekt: Inspiration Forum LAB – Interdisciplinary art coproduction program
  • Zahrady soutoku, z. s. – projekt: UFMC – Umbrella for Music Curators

Dalších třináct českých organizací by se mělo zapojit jako partneři.

Malé projekty spolupráce ' Střední projekty spolupráce ' Velké projekty spolupráce '
Všechny novinky