Komunikace projektu Nový Evropský Bauhaus

Evropská komise zveřejnila informační dokument komunikace projektu Nový Evropský Bauhaus. Sdělení bylo inspirováno výsledky intenzivní fáze společného navrhování a představuje bohatý soubor opatření, jak komise podpoří realizaci tohoto projektu. Cílem projektu je akcelerovat proměnu řady ekonomických sektorů včetně stavebnictví nebo textilního průmyslu směrem k větší udržitelnosti. Té by mělo být docíleno zajištěním dostupné nabídky produktů s nižší uhlíkovou stopou.

Na podporu realizace Nového Evropského Bauhausu komise zřídí laboratoř NEB, „think and do tank“, která bude spoluvytvářet, vytvářet prototypy a testovat nástroje, řešení a politická opatření, jež usnadní transformaci v praxi. Laboratoř bude fungovat jako „urychlovač a spojovací článek“. Při vytváření podpůrné infrastruktury, včetně digitální platformy, vyzve komise komunitu Nového Evropského Bauhausu (v rámci institucí EU i mimo ně) ke spolupráci na řadě témat a k vypracování konkrétních doporučení.

Na financování Nového evropského Bauhausu bude v letech 2021 – 22 alokováno 85 milionů eur z programů Evropské unie včetně Horizon, LIFE nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řada dalších evropských programů integruje NEB jako kontextový prvek nebo prioritu bez předem stanoveného vyhrazeného rozpočtu.

Více informací najdete v dokumentech pod článkem.

Oficiální sdělení ' Brožura Nový Evropský Bauhaus ' Tisková zpráva ' Q&A '
Všechny novinky