Kreativní Evropa bude partnerem konference Studiotopia na festivalu Ars Electronica 2022

V rakouském městě Linec se ve dnech 7. až 11. září 2022 uskuteční proslulý festival umění, techniky a společnosti Ars Electronica, tentokrát s podtitulem „Welcome to Planet B – A different life is possible! But how?“. Ústředním tématem je Planeta B a společně s ní i myšlenkový experiment: Co kdybychom překonali velké výzvy 21. století? Jak bychom pak (společně) žili a co by naši společnost charakterizovalo? A v neposlední řadě: Jak by vypadala naše cesta k ní? Jakou politickou, sociální, kulturní a technologickou transformaci bychom museli uskutečnit a jak?

V sobotu 10. září 2022 se v rámci festivalového programu uskuteční konference „Studiotopia – Co-creating Sustainable Futures through Culture“. Tato evropská iniciativa spolufinancovaná programem Kreativní Evropa se zaměřuje na roli kulturních organizací a kulturních aktérů při řešení klimatické krize, vyrovnávání se s jejími důsledky a změně našeho jednání a chování. Po skončení konference se uskuteční setkání zástupců programu Kreativní Evropa, které poskytne příležitost k navázání kontaktů a výměně zkušeností s partnery Ars Electronica.

Naše kancelář je společně s dalšími národními kancelářemi Kreativní Evropy partnery konference.

Akce
Všechny novinky