Nadace EU-LAC pořádá setkání na téma kulturní spolupráce mezi kontinenty

Mezinárodní nadace Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibiku (Nadace EU-LAC), Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo kultury Peru pořádají setkání II EU-LAC Dialogue Sessions na téma Spolupráce a politiky v rámci kulturního dědictví a kulturních stezek a jejich význam pro biregionální partnerství mezi Evropskou unií, Latinskou Amerikou a Karibikem, které se uskuteční online ve dnech 17. a 18. února 2022.

Cílem této akce je pokročit v dialogu o:

  • výzvách a prognózách pro budoucnost správy kulturního dědictví a kulturních stezek v Latinské Americe, Karibiku a v Evropské unii v kontextu pandemie Covid-19, změny klimatu a digitalizace;
  • stávajících politikách, programech, nástrojích a modelech řízení zaměřených na zvýšení kapacity pro správu a ochranu kulturního dědictví a na vytváření návrhů iniciativ pro biregionální spolupráci v této oblasti.

Akce může být přínosná pro zástupce kulturních institucí, agentur a orgánů spravujících kulturní stezky a zástupce mezinárodních organizací působících v oblasti kulturního dědictví.

Zájemci o účast by se měli zaregistrovat do pátku 11. února 2022.

Více informací ' Program '
Všechny novinky