Nová výzva pro oblast svobody a pluralismu médií

Byla vyhlášena nová výzva pro oblast svobody a pluralismu médií, která je již otevřená k podávání žádostí.

NEWS – Defending media freedom and pluralism

Výzva je rozdělena do dvou témat (žádost se musí vztahovat k jednomu z nich):

1. Press and media councils and professional standards
– cílem výzvy je posílit pozici tiskových a mediálních rad v konvergovaném mediálním prostředí a pomoci při dalším rozvoji deontologických standardů. Konkrétně se jedná např. o vývoj a údržbu databáze; výměna příkladů dobré praxe; podpora nově ustanovených mediálních rad, školení pro novináře ad.

2. Rapid response mechanism
– cílem výzvy je poskytnutí praktické pomoci při ochraně ohrožených novinářů, včetně konkrétních nástrojů, jako je poradenství a právní podpora, poskytnutí přístřeší a logistické pomoci. Má umožnit novinářům pokračovat ve výkonu jejich profesionální činnosti.

Podrobnosti o podmínkách výzvy najdete na našem webu zde.

Uzávěrka: 20. 9. 2022

Žádosti se podávají online na portále Funding and Tender Opportunities (FTOP). Na našem webu se můžete podívat na webinář Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021-2027, který představuje portál FTOP a proces podání žádostí.

 

Všechny novinky