Nové mezioborové výzvy – Creative Innovation Lab, Journalism Partnerships

Na portálu Funding and Tender Opportunities byly vyhlášeny 2 nové výzvy v mezioborové části programu Kreativní Evropa.

Creative Innovation Lab

Podpora pro vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Uzávěrka: 5. 10. 2021

 

NEWS – Journalism Partnerships

Podpora pro projekty spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti médií. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Uzávěrka: 26. 8. 2021

Program Kreativní Evropa bude pořádat k této výzvě webinář pro žadatele (v angličtině) 5. července 2021 od 15.00 do 17.00 na platformě Webex. Další informace a link na akci zde.

Do 30. 6. 2021 je také otevřena výzva pro experty v oblasti zpravodajských médií a přeshraniční žurnalistiky, kteří budou moci posuzovat žádosti předložené v této výzvě. Evropská komise hledá všechny typy expertů, od akademických pracovníků po experty z praxe, od odborníků v oblasti mediálního podnikání až po novináře, z celé Evropy. Více informací zde.

Všechny novinky