Nové výzvy pro producenty

Byly zveřejněny 2 výzvy určené producentům, které už jsou otevřené pro podávání žádostí.

European slate development
Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru 3 – 5 audiovizuálních děl je určena evropským nezávislým produkčním společnostem, které mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně.
K souboru projektů je možné (nepovinně) přidat i jeden krátký film (podpora začínajícího talentu).​
Více zde.
Uzávěrka: 27. 4. 2022

TV and online content
Podpora je určena nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí jako většinový koproducent vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.
Více zde.
Uzávěrky: 5. 4. a 20. 9. 2022

Výzvy v okruzích European co-developmentEuropean mini-slate development by měly být vyhlášeny v druhé polovině února (s uzávěrkou 8. 9. 2022).

Všechny novinky