Otevření výzvy Creative Innovation Lab a pozvánka na informační webinář

Právě teď je v rámci Mezioborové části našeho programu otevřena výzva Creative Innovation Lab, která má podporovat vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je posílit konkurenceschopnost, proces ekologizace, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, rozmanitost a divácký dosah napříč odvětvími. Tato inovativní technologická řešení by měla být dlouhodobá a snadno replikovatelná a měla by mít potenciál pro uvedení na trh.

Při hodnocení projektu se bude klást důraz na inovace, mezioborovost (zapojení audiovizuálního a dalších kulturních a  kreativních odvětví) a potenciál pro trh.

Výzva je otevřena od 1. března do 7. září 2022.

Výzva bude představena na informační webináři, který pořádá Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a který proběhne dne 21. dubna 2022 od 11 do 13 hodin prostřednictvím platformy Webex.

Meeting link
Meeting number: 2741 720 1892
Password: 3NEtDmmB@29 (36383662 from phones)

Výzva na našem webu ' Výzva na portálu FTOP ' Informace o webináři '
Všechny novinky